Autoterapia Aleksandry Kubiak

Od czasu wznowienia indywidualnej działalności twórczej Aleksandra Kubiak sięga po nowe media i zgłębia zainteresowanie performansem ponownie go definiując. Wielokrotnie do realizacji swoich prac angażuje osoby trzecie, które stają się współtwórcami jej filmów, performansów, happeningów czy obiektów.

Aleksandra Kubiak, „Powietrze w domu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Aleksandra Kubiak, „Powietrze w domu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Twórczość Kubiak stała się formą autoterapii, sposobem mówienia o intymnych sprawach, takich jak choroba, śmierć czy molestowanie, z perspektywy wspólnotowości. Autorka często odwołuje się do psychoanalitycznej teorii badaczki Hanny Segal, akcentując związek swojej terapii z twórczością artystyczną. Przez pryzmat własnej historii artystka eksploruje problemy współczesności, komentując sytuację kobiet i artystek w społeczeństwie.

Wystawa w Miejskim Ośrodku Sztuki koncentruje się wokół tematu domu. W pracach Aleksandry Kubiak jawi się on jako miejsce krzywdy, zbrodni i pełne niepokoju, kojarzy się z tymczasowością oraz naruszeniem spokoju. Wystawa sytuuje się na pograniczu intymności artystki i debaty publicznej – to co prywatne staje się naszą wspólną sprawą.

Aleksandra Kubiak – urodziła się w 1978 r. W grudniu 2016 r. uzyskała tytuł doktora sztuk na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 1999 do 2004 roku studiowała Edukację Artystyczną na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2001–2013 tworzyła z Karoliną Wiktor Grupę Sędzia Główny. W 2011 roku artystka wznowiła pracę indywidualną, tworzy wideo, performansy z udziałem publiczności i zaproszonych gości, obiekty. Interesuje ją możliwość społecznego oddziaływania sztuki.

Aleksandra Kubiak. Powietrze w domu
Kuratorka: Marta Gendera
Od 8 do 30 lipca 2017 roku
Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

Dodaj komentarz