• 2017-07-19

Gliwice o wkładzie polskich Żydów w budowę Izraela

Wystawa Przybliśmy z Polski jest wynikiem trwałej współpracy dwóch krakowskich uczelni: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Beit Berl College w Izraelu.

„Przybyliśmy z Polski... Wkład Żydów polskich w budowę i rozwój Państwa Izrael”, fot. Iza Grauman (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Przybyliśmy z Polski... Wkład Żydów polskich w budowę i rozwój Państwa Izrael”, fot. Iza Grauman (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentowana ekspozycja jest wyjątkową okazją do ukazania roli jaką odegrali Żydzi polscy w budowaniu społeczeństwa i kultury Izraela. Żydzi żyją w Polsce od wielu wieków, tworząc znaczące ośrodki życia i dziedzictwa żydowskiego. Nie do przecenienia jest również ich wkład w kulturę polską, naukę, gospodarkę jak i inne aspekty życia społecznego. Od połowy XIX wieku, polscy Żydzi zaczęli emigrować do Erec Izrael (Ziemi Izraela) z uwagi na sytuację polityczną, w wyniku rozwoju idei syjonistycznej, z powodu wzrostu nastrojów antysemickich, a także ze względów religijnych.

W XX wieku fale emigracji żydowskiej z Polski miały szczególne znaczenie – zarówno te z lat trzydziestych, następnie te będące pokłosiem Holokaustu, oraz przede wszystkim te, które nastąpiły po utworzeniu Państwa Izrael (1948). W swojej nowej ojczyźnie, polscy Żydzi aktywnie włączyli się w budowę i rozwój państwa wpływając na wszystkie aspekty życia politycznego, rozwój armii, osiągnięcia kulturalne i ekonomiczne.

Wystawa ta prezentuje najważniejsze etapy procesu emigracji polskich Żydów do Izraela i przedstawia zarówno rys historyczny jak i wiele osobistych historii ilustrujących losy emigrantów.

Kuratorzy wystawy:
Dr Batya Brutin – Beit Berl College, Israel
Dr Ewa Węgrzyn – Uniwersytet Jagielloński
Mgr Katarzyna Odrzywołek – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Przybyliśmy z Polski… Wkład Żydów polskich w budowę i rozwój Państwa Izrael
Od 4 do 30 sierpnia 2017 roku
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, Oddział Muzeum w Gliwicach

Dodaj komentarz