Projekt Filokalia – ukochaj to, co piękne i dobre

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec udostępnia czytelnikom całościowy przekład pism duchowych pt. Filokalia. W lipcu ukazała się jego zapowiedź: Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta. Wybór z I tomu Filokalii.

„Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta. Wybór z tomu I Filokalii” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

„Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta. Wybór z tomu I Filokalii” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Projekt Filokalia, w którego ramach powstała owa publikacja, to przedsięwzięcie unikatowe w skali polskiego Kościoła i polskiego Internetu. Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, po latach promowania duchowości chrześcijańskiego Wschodu przez swoje liczne publikacje, podjęło się dzieła całościowego przekładu Filokalii.

Filokalia zaś to antologia tekstów duchowych, zebranych w XVIII wieku przez dwóch Greków – Nikodema Hagiorytę, mnicha, oraz Maksyma z Koryntu, biskupa. Ich praca spotkała się z gorącym przyjęciem wśród prawosławnych chrześcijan, z czasem ukazując się w kolejnych tłumaczeniach.

Filokalia to przede wszystkim dzieło poświęcone modlitwie, życiu wewnętrznemu i ascezie; stanowi swoisty podręcznik dla modlitwy Jezusowej, praktykowanej od stuleci na Wschodzie, na Zachodzie zaś zapomnianej, a dziś – odkrywanej na nowo. Wydawnictwo Tyniec, odpowiadając na potrzeby Czytelników, zgromadziło grupę osób, którym bliska jest ta tradycja modlitwy i które koordynują Projekt Filokalia.

Jego aktywność obejmuje wiele sektorów: prace nad przekładem i redakcję Filokalii, przygotowanie szaty graficznej nowej publikacji, rozpowszechnianie informacji o projekcie, bieżące publikowanie na portalu treści zaczerpniętych z tradycji Ojców Pustyni i innych mistrzów życia duchowego, opracowanie aplikacji mobilnych z tekstami z tego nurtu duchowości, gromadzenie środków na prace nad projektem, współpraca z darczyńcami i patronami medialnymi – oraz inne.

Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta. Wybór z tomu I Filokalii
Premiera wyboru z tomu I: lipiec 2017 roku
Premier tomu I: 2017/2018 rok
Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec

Dodaj komentarz

Sonda

Kolekcjonuję:

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Zobacz archiwum

Konkursy

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR