• 2017-07-19

Znaczenie obrazów

Galeria Obok ZPAF w Warszawie zaprasza na wystawę fotografii Michała Jóźko pt. Identity. „Jak określić, opisać w sposób obiektywny, nadać znacznie obrazom, które jak wynika z tytułu wystawy?” – zastanawia się kuratorka, Anna Wolska.

Fot. Michał Jóźko (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Michał Jóźko (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa ta z pewnością kryje w sobie wiele różnych wątków. Główny, idąc za tytułem, odnosi się do tego co nas identyfikuje, co sprawia, że możemy określić i nazwać siebie oraz otaczające nas rzeczy takimi jakie są (lub nam się wydają). W innym kontekście należy odczytywać te zdjęcia, które odnoszą się do zagadnienia identyfikacji jako czynników mających wpływ na naszą osobowość, na to kim jesteśmy, za kogo się uważamy, a przede wszystkim jak jesteśmy postrzegani. (…)

Analizując poszczególne obrazy wystawa ta stanowi bardzo subiektywny, ale zarazem uniwersalny i symboliczny, fotograficzny zapis przedstawionych zdarzeń, miejsc i przedmiotów. Zdjęcia wydają się być pozbawione narracji, zawieszone poza czasem i przestrzenią, stanowią jedynie trop w zasobach pamięci narratora.

Michał Jóźko nie starał się przedstawić rzeczywistości w sposób idealny, ona jest tylko dla niego pretekstem do snucia wewnętrznych wspomnień, nieostrych i niejasnych. Autorowi przyświeca idea, że „najważniejszym jest ukazanie tego co przed i za obrazem”, a widzialność i czytelność fotografii stanowi dla niego linię graniczną, na której dopiero w oczach odbiorców, za ich pozwoleniem, jego obraz nabiera indywidualnego, jedynego i niepowtarzalnego znaczenia.

Kurator: Anna Wolska

Michał Jóźko. Identity
Od 15 lipca do 25 sierpnia 2017 roku
Galeria Obok ZPAF w Warszawie

Dodaj komentarz