Multiplikacje

Od 27 lipca w Rotacyjnym Domu Kultury w Warszawie można oglądać wystawę Multiplikacje prezentującą wybrane prace z dotychczasowego dorobku duetu twórczego drzeWO. Pierwsze prace inspirowane są twórczością Ryszarda Winiarskiego. Dalsze tworzone wypracowaną techniką własną, w której znaleźć można losowość, oddanie kontroli, „błąd” zderzony z narzuconym wcześniej porządkiem.

„Multiplikacje” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Multiplikacje” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie znają się także prace inspirowane aktualnymi wydarzeniami w kraju, jak np. praca niemy krzyk, której odbicie łudząco przypomina ludzką twarz pnia ściętego drzewa. Prace i techniki pokazują nietypowy sposób podejścia do tego co powstaje. Celem nie jest konkretny wynik, do którego twórca dąży z premedytacją przy pomocy wszelkich znanych mu technik, narzędzi i materiałów. O wyniku z jednej strony decyduje los, wcześniej narzucone zasady „gry”, z drugiej niedoskonałość wykorzystywanych narzędzi oraz niedoskonałość ludzkiego ciała lub umysłu, szeroko pojęta inspiracja.

„Błędy” i „potknięcia” zamknięte we wcześniej narzuconym porządku twórczej gry okazują się efektami najbardziej spektakularnymi. Prace łączą formę edurozrywki (techniki druku, materiały, pojęcia) oraz szeroko pojęty język sztuki, jako wypadkową prezentując formę arttainment – twórczego spędzania czasu podczas kreatywnej podróży, prowadzącej od jednej pracy do drugiej, od porządku do efektu przypadkowego.

Duet drzeWO tworzą: Weronika Pawłowska i Olgierd Zbychorski.

Multiplikacje, drzeWO
Od 27 lipca do 12 sierpnia 2017 roku
Wernisaż: 27 lipca 2017 roku
Rotacyjny Dom Kultury w Warszawie

Dodaj komentarz