Wilno w Gdańsku

Fragmenty pękniętego chodnika (pod bacznym spojrzeniem) to pięć artystycznych wizji miasta i jego specyfiki. Historie, scenerie, miejskie „tekstury” i sposoby tworzenia przestrzeni wspólnie kreują tymczasowe doświadczenia miast. W ich nieładzie i efemeryczności jest coś trudnego do ujęcia w słowa, a mimo to poetyckiego; coś niewidzialnego, a mimo to pełnego obietnic.

Kipras Dubauskas, „Escape Trajectories”, videoinstallation, 2017  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kipras Dubauskas, „Escape Trajectories”, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Niekończące się sekwencje przemian – całkowita wymiana populacji, krajobrazu i kultury, ciągła potrzeba ponownego tworzenia tożsamości miejskiej i kulturowej – ukonstytuowały w tkance aglomeracji hybrydowe przestrzenie, typowe dla miast naszego regionu. Do dziś jednym z ich charakterystycznych elementów są popękane chodniki, odsyłające do historycznych warstw, utraconych i odtworzonych tożsamości, do przejść i ciągłych wysiłków, by stać się integralną miejską całością, a zarazem kusić niemożnością jej osiągnięcia.

Po serii artystycznych eksploracji przestrzeni miejskiej Wilna, artyści biorący udział w projekcie zostali zaproszeni na pobyty rezydencyjne w Gdańsku. Twórcy biorący udział w projekcie dotykają różnych aspektów miasta, koncentrując się na kontekstach społecznych i ich paralelach, pracują z architekturą, poszukują elementów kultury materialnej opowiadającej historie miejsca. Łączy ich swoista ciekawość i wynikająca z niej skłonność do dedukcji, śledzenia zmian oraz stawiania pytań z perspektywy alternatywnej wizji miejsca.

Wystawa towarzyszy festiwalowi Wilno w Gdańsku, który odbędzie się od 8 do 10 września.

Fragmenty pękniętego chodnika (pod bacznym spojrzeniem)
Artyści: Kipras Dubauskas, E.B. Itso, Morten Kildevæld Larsen, Kalin Lindena, Mirjam Wirz
Kuratorka: Ūla Tornau
Od 14 lipca do 10 września 2017 roku
Wernisaż: 14 lipca 2017 roku, godz. 19.00
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku

Dodaj komentarz