Patrimonium – milion zdigitalizowanych obiektów

Biblioteka Narodowa zaprasza na konferencję i koncert inaugurujące Patrimonium – największy w historii kultury polskiej projekt digitalizacji i udostępnienia online ponad miliona najcenniejszych, często unikatowych obiektów ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej. Konferencja oraz koncert Carmen patrium zespołu Monodia Polska pod kierownictwem Adama Struga odbędą się w piątek 14 lipca w Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) w Warszawie.

„Bogurodzica”, 1407, Biblioteka Jagiellońska (źródło: materiały prasowe )

„Bogurodzica”, 1407, Biblioteka Jagiellońska (źródło: materiały prasowe )

Głównym założeniem projektu Patrimonium jest upowszechnienie zasobów kultury Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej wśród szerokiego grona odbiorców. Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa do 2020 r. ponad milion obiektów z domeny publicznej zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej – Polony. Zbiory BN i BJ są unikatowe w skali kraju, a ich wyjątkowa wartość i znaczenie sprawiły, że stanowią trzon Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Część z nich podlega szczególnej ochronie ze względów konserwatorskich i nie jest na co dzień dostępna. Wysokiej jakości cyfrowe kopie są gwarancją skutecznej archiwizacji, zabezpieczenia, a także umożliwiają szerokie udostępnianie. Wszystkie obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej, co pozwala na ich nieograniczone wykorzystanie w dowolnym celu: przez środowisko naukowe, akademickie, nauczycieli i uczniów, badaczy historii, hobbystów, ale także przedsiębiorców zainteresowanych spożytkowaniem tego, co dotychczas spoczywało w magazynach.

Projekt zostanie uroczyście zainaugurowany w piątek 14 lipca o godz. 18.00 w warszawskim Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) konferencją z udziałem m.in. dyrektorów obu uczestniczących Bibliotek, dr. Tomasza Makowskiego i prof. Zdzisława Pietrzyka, którzy zaprezentują jego główne cele i założenia. Następnie odbędzie się koncert kierowanego przez Adama Struga zespołu Monodia Polska, specjalizującego się w repertuarze dawnym. Muzycy zaśpiewają kilka najstarszych polskich utworów średniowiecznych. Wśród nich znajdzie się Bogurodzica – najdawniejsza zachowana pieśń religijna w języku polskim, śpiewana niegdyś w ważnych momentach: przed bitwami, w trakcie obrzędów koronacyjnych czy uroczystości kościelnych. Przez wieki pełniła ona funkcję narodowego hymnu – określano ją jako „carmen patrium”, czyli „pieśń ojczystą”. Najwcześniejszym jej zapisem jest dwustrofowa wersja zachowana w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej z ok. 1407 r. W rękopisie niemal pół wieku późniejszym, znajdującym się w Bibliotece Narodowej, utwór został rozbudowany do dziewiętnastu zwrotek. Podczas koncertu wykonane zostaną obie wersje Bogurodzicy.

Konferencji i koncertowi towarzyszyć będzie (otwarty od godz. 17.00) pokaz zabytków piśmiennictwa polskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Poza bezcennym, pochodzącym z XV w. rękopisem Bogurodzicy będzie można zobaczyć także manuskrypty zawierające pozostałe pieśni wykonywane podczas koncertu: Radości wam powiedam oraz Krystus z martwych wstał jest.

Projekt „Patrimonium” – logotyp (źródło: materiały prasowe )

Projekt „Patrimonium” – logotyp (źródło: materiały prasowe )

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Z uwagi na charakter przestrzeni, w której się odbędzie, liczba miejsc jest ograniczona. Wejście do Pałacu będzie możliwe tylko do godziny 18.00. Bezpłatne wejściówki rozdawane będą od godziny 17.00.

Patrimonium – inauguracja
14 lipca 2017 roku, godz. 18.00
Pałac Rzeczypospolitej w Warszawie

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR