• 2017-07-11

Rekonstrukcja wielkiej i małej historii w gminie Brudzeń Duży

Od 9 lipca można oglądać wystawę Zachować przeszłość – wielka i mała historia XX wieku w gminie Brudzeń Duży. Wystawa towarzyszyszy 7. Festiwalowi Ginących Zawodów.

„Zachować przeszłość – wielka i mała historia XX wieku w gminie Brudzeń Duży” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Zachować przeszłość – wielka i mała historia XX wieku w gminie Brudzeń Duży” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa przygotowana przez pracowników Działu Historii Muzeum Mazowieckiego w Płocku jest pokłosiem ich projektu badawczego, realizowanego w lipcu 2016 roku. Celem projektu było zebranie relacji najstarszych mieszkańców gminy oraz świadectw przeszłości (fotografii, kronik, dokumentów), dotyczących minionego stulecia. Dzięki temu podjęto próbę rekonstrukcji historii życia codziennego oraz przemian zachodzących na wsi w XX w. widzianą oczyma tutejszej ludności.

Dzięki badaniom terenowym w gminie Brudzeń Duży utrwalono wspomnienia dotyczące codzienność wsi przedwojennej, której centrum stanowił folwark lub majątek ziemski, należący niegdyś do zasłużonych rodów Mazowsza Płockiego. Relacje najstarszych informatorów nakreśliły obraz życia podpłockich miejscowości, z ich sposobem gospodarowania na roli, stosunkami społecznymi i religijnymi, edukacją, zawiązywaniem się pierwszych ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich.

Ważne miejsce w badaniach zajęły również powojenne przemiany zachodzące na wsi – mechanizacja i dodatkowe zatrudnianie się rolników w rodzącym się płockim przemyśle rafineryjnym. Wszystkie te elementy kultury społecznej, materialnej i duchowej tworzą całościowy wizerunek wsi Mazowsza Płockiego w XX wieku.

Autorki wystawy: Barbara Rydzewska (kierownik Działu Historii), Katarzyna Stołowska-Fuz i Magdalena Bilska-Ciećwierz.

Zachować przeszłość – wielka i mała historia XX wieku w gminie Brudzeń Duży
Od 9 lipca do 30 listopada 2017 roku
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Brudzeń Duży

Dodaj komentarz