Odkrywanie malarstwa w Grupie Wyszehradzkiej

15 lipca w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu rozpocznie się Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Grupy Wyszehradzkiej VISEGRAD4ART.

Małgorzata Wielek-Mandrela, „Ptakolud”, 2009, 200x150 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Małgorzata Wielek-Mandrela, „Ptakolud”, 2009, 200x150 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wiek XXI jest dla każdego z nas wyzwaniem. Nowe idee, nowe sytuacje otwierają szerokie pole do prób definiowania na nowo kultury. Malarstwo jako podstawowe medium twórcze stwarza artystom wiele możliwości do tego, by mogli swobodnie wyrazić swój stosunek do nowej rzeczywistości, stanowiąc niezależny głos pokolenia. Tradycyjny dotąd podział na Zachód i Europę Środkowo-Wschodnią stracił rację bytu, a twórczość wielu artystów tego ostatniego regionu stała się elementem globalnego świata sztuki.

Pierwsza Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Państw Grupy Wyszehradzkiej – VISEGRAD4ART – jest próbą analizy aktualnej kondycji współczesnego malarstwa tej części Europy. Painting Rediscovery próbuje ponownie odkryć, odnaleźć malarstwo, analizując jego siłę, prawdę jego przesłania w dynamicznie zmiennej sytuacji jednoczącej się Europy. Ten istotny ferment ma bez wątpienia aspekty kreatywne, które trzeba zauważyć, próbować określić, zdefiniować. Odkrywanie na nowo malarstwa, nowe malarstwo – to część wielkiego procesu zmian, którego jesteśmy świadkami. To, co przyniesie jutro, definiuje się już dzisiaj. […]

Mam nadzieję, że projekt VISEGRAD4ART „Painting Rediscovery” zostanie dobrze przyjęty i będzie ważną płaszczyzną interesującej współpracy, a przede wszystkim stanie się okazją do promocji sztuki i kultury europejskiej na najwyższym poziomie.

Janusz J. Cywicki, kurator projektu

Kurator artystyczny: Aurel Chiriac (Rumunia)
Kuratorzy krajowi: Sławomir Toman (Polska), František Kowolowski (Czechy), Peter Markovič (Słowacja), András Kákóczki (Węgry)
Kurator projektu: Janusz J. Cywicki (Polska)

Artyści

Polska: Marta Antoniak, Mikołaj Kowalski, Tomasz Milanowski, Marcin Zawicki, Małgorzata Wielek-Mandrela
Czechy: Daniel Balaban, David Hanvald, Jan Merta, Jiri Kuděla, Robert Salanda
Słowacja: Milan Boèkay, Bohdan Hostiňak, Martin Knut, Adam Szentpetery, Jan Vasilko
Węgry: Laszlo FeLugossy, Peter Lenkey-Toth, Janos Pataki, Robert Sutõ, Tibor Urban

Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Grupy Wyszehradzkiej VISEGRAD4ARTOdkrywanie malarstwa
Od 15 lipca do 31 sierpnia 2017 roku
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Dodaj komentarz