Nagroda Fundacji Grey House

Fundacja Grey House Szara Kamienica ogłasza 7. już edycję Konkursu na najbardziej intrygującą i najciekawszą osobowość twórczą dla dyplomantów studiów magisterskich (do 30 r. ż.) oraz tegorocznych absolwentów (bez limitu wieku) szkół wyższych o profilu artystycznym w dziedzinach: grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, nowe media (video, instalacje).

7. Nagroda Fundacji Grey House (źródło: materiały prasowe organizatora)

7. Nagroda Fundacji Grey House (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem konkursu jest wsparcie działań artystycznych uczestników, nagrodą – jednorazowe stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych oraz wsparcie promocyjne ze strony Fundacji (w tym m.in. możliwość prezentacji swojej twórczości w galerii Szara Kamienica na wystawie indywidualnej). Nadesłane prace oceniać będą jurorzy wybrani spośród kuratorów ważnych polskich i zagranicznych instytucji wystawienniczych. Pełen skład Jury będzie podany po zakończeniu naboru.

Fundacja Grey House Szara Kamienica jest organizacją pozarządową powstałą w 1993 roku. Misją Fundacji, prócz ochrony zabytków i rewaloryzacji substancji zabytkowo-­kulturalnych, jest tworzenie przestrzeni dla świadomego odbioru sztuki i promowanie wysokiej jakości przedsięwzięć artystycznych. Od listopada 2010 r. Fundacja prowadzi niekomercyjną galerię sztuki współczesnej z siedzibą przy Rynku Głównym 6 w Krakowie.

Galeria Szara Kamienica powstała w 2010 r. Działalność wystawiennicza galerii skupia się na promocji sztuki młodej. Wspiera także wszelkie działania młodych artystów zmierzające do samodzielnego zaistnienia na rynku sztuki. Realizowane są także własne, często nowatorskie projekty kreując przestrzeń dla interdyscyplinarnego rozwoju sztuk – miejsce spotkań, dyskusji i kreatywnej wymiany

7. Nagroda Fundacji Grey House 
Zgłoszenia do 20 lipca 2017 roku

Dodaj komentarz