Już wkrótce powstanie Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

Siedziba Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) nabiera kształtów. Konkurs na koncepcję architektoniczną nowego budynku Kopernika wygrała wrocławska pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., kierowana przez Edzarda Schultza i Annę Stryszewską-Słońską.

Siedziba Pracowni Przewrotu Koperinikańskiego, proj. Heinle, Wischer und Partner Architekci (źródło: materiały prasowe)

Siedziba Pracowni Przewrotu Koperinikańskiego, proj. Heinle, Wischer und Partner Architekci (źródło: materiały prasowe)

Sąd konkursowy pod przewodnictwem Jerzego Grochulskiego tak uzasadnia wybór:

Autorom pracy przyznano I nagrodę za właściwe odniesienie się do budynku w zakresie kontynuacji linii zabudowy, prawidłowe uzupełnienie tkanki urbanistycznej w obszarze opracowania konkursowego oraz prawidłowe wytworzenie pierzei ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. Wykreowano prostą i elegancką w formie bryłę budynku z ukształtowanymi w niej podcieniami w narożnikach od strony północnej i południowej. Autorzy pracy zaproponowali odniesienie się do relacji pomiędzy istniejącym budynkiem Centrum Nauki Kopernik a projektowanym budynkiem Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, polegające na poszukiwaniu indywidualnych środków wyrazu wynikających z planowanych w obiekcie przyszłych działań i jego funkcji.

Siedziba Pracowni Przewrotu Koperinikańskiego, proj. Heinle, Wischer und Partner Architekci (źródło: materiały prasowe)

Siedziba Pracowni Przewrotu Koperinikańskiego, proj. Heinle, Wischer und Partner Architekci (źródło: materiały prasowe)

Zwycięzca otrzymał nagrodę wysokości 50 tys. zł. W najbliższym czasie podpisze umowę na realizację projektu budowlanego i wykonawczego. Prace projektowe powinny być wykonane w technologii BIM i zakończone w kwietniu 2018 r. W tym samym roku ogłoszony będzie przetarg na generalnego wykonawcę, którego zadaniem będzie ukończenie budowy do końca 2020 r.

PPK będzie interdyscyplinarnym i międzysektorowym ośrodkiem badawczo-rozwojowym w dziedzinie edukacji (tzw. learning studies). Połączy badania z zakresu antropologii, edukacji, psychologii i socjologii oraz nowych technologii i nauk inżynieryjnych, by na kanwie zdobytej wiedzy tworzyć prototypy i innowacyjne rozwiązania edukacyjne, wspierające rozwój kompetencji kluczowych w 21. wieku.

Rozstrzygnięcie konkursu na siedzibę Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego
Ogłoszenie: 5 lipca 2017 roku
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Dodaj komentarz