Jozefa Hennelowa – obserwacje z Polski XXI wieku

14 lipca do księgarń trafi pierwsza od pięciu lat książka Józefy Hennelowej pt. Coraz bliżej albo coraz mniej. Rozważania zawarte w niniejszym zbiorze charakteryzują paradoksy: precyzja argumentów wyrażona w felietonowej formie, uniwersalność pytań wynikających z bieżących wydarzeń, jasny przekaz ujęty w ramy bogatej polszczyzny.

Józefa Hennelowa, „Coraz bliżej albo coraz mniej” – okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Józefa Hennelowa, „Coraz bliżej albo coraz mniej” – okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

W posłowiu do tej publikacji biskup Grzegorz Ryś pisze:

Nazwisko pani Józefy Hennelowej łączone jest często z terminem „Kościół otwarty”. Każdy go rozumie inaczej, ale mnie jest bliskie znaczenie, które w swoich pismach nadał mu papież Franciszek. Oznacza ono u niego ni mniej, ni więcej „Kościół miłosierdzia”. Z kart tej książki płynie właśnie taka wrażliwość i takie miłosierdzie, o którym mówi papież.

Właściwie na każdy kolejny okres życia Józefy Hennelowej przypada jakiś przełom (…). Pan Bóg nie poskąpił Autorce doświadczeń, czemu daje wyraz ta książka. Pisana jest z perspektywy kogoś, kto żyje życiem niesłychanie bogatym i świadomym – a jednocześnie jest w niej wielka pokora (…).

Niewątpliwą zaletą książki jest jej osobisty charakter. Zawiera ona przemyślenia zapisywane na gorąco, subiektywne. Z drugiej strony teksty te mają walor świadectwa epoki. Tło często stanowią dla nich bieżące wydarzenia, o których słyszymy w mediach. Wielką wartość stanowi fakt, że pani Hennelowa potrafi bardzo wyraźnie rozdzielać płaszczyzny: religijną – chrześcijańską – od politycznej i narodowej.

Rozważania zawarte w niniejszym zbiorze charakteryzują paradoksy: precyzja argumentów wyrażona w felietonowej formie, uniwersalność pytań wynikających z bieżących wydarzeń, jasny przekaz ujęty w ramy bogatej polszczyzny.

Najważniejszy z paradoksów dotyczy jednak samej treści prezentowanych tu tekstów. Mówią one o byciu w Kościele i byciu częścią narodu, co wbrew dominującym trendom dla autorki jest równoznaczne z ciągłym stawianiem elementarnych pytań, kwestionowaniem konwenansów i stereotypów. W tej książce Józefa Hennelowa jawi się nam jako jedna z najprzenikliwszych obserwatorek życia w Polsce XXI wieku.

Józefa Hennelowa – publicystka, działaczka katolicka, wieloletnia redaktorka „Tygodnika Powszechnego”, w którym pełniła m.in. funkcje sekretarza redakcji i zastępcy redaktora naczelnego. Członkini zespołu miesięcznika „Znak”, na którego łamach obecnie prowadzi rubrykę „Coraz bliżej albo coraz mniej”. W latach 1989–1993 posłanka na Sejm z ramienia Solidarności, a potem Unii Demokratyczbej.

Józefa Hennelowa, Coraz bliżej albo coraz mniej
Premiera: 14 lipca 2017 roku
Wydawnictwo Znak

Dodaj komentarz