Wątki praktyki Akademickiej

W lipcu w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie prezentowana będzie wystawa Wątki praktyki Akademickiej organizowana w ramach Festiwalu Spotkania Krakowskie, organizowanego przez ZPAP okręg Krakowski.

„Wątki praktyki Akademickiej” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Wątki praktyki Akademickiej” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ekspozycja grupy pedagogów Wydziału Grafiki krakowskiej ASP w galerii MCSG wykracza poza klasyczną formułę prezentacji indywidualnych osiągnięć na rzecz zrealizowanego w ramach kolektywnej współpracy wystawienniczego eseju. Choć podstawowym medium wypowiedzi uczestników projektu jest rysunek, w ramach Wątków praktyki akademickiej sięgają oni po rozbudowany arsenał artystycznych środków, pozwalający snuć poetycką, a momentami ironiczną metaopowieść o procesie dydaktycznym, potraktowanym tutaj jako rodzaj surrealnego performansu.

Efektem wspólnych działań artystów-wykładowców są trzy instalacje, odtwarzające instytucjonalną topografię i rytuały, wraz z nieodłącznym zawodowym żargonem stanowiącym zasobnik gotowych rozwiązań, a zarazem źródło nieustannych problemów w procesie werbalizowania nieuchwytnych treści.

Artyści: Artur Blusiewicz, Tomasz Daniec, Marcin Dymek, Joanna Kaiser, Katarzyna Skrobiszewska, Mateusz Otręba, Jakub Woynarowski, Dariusz Vasina

Wątki praktyki Akademickiej
Od 5 do 31 lipca 2017 roku
Wernisaż: 4 lipca 2017 roku, godz. 18.00
Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie

Dodaj komentarz