Uchwyć teraźniejszość!

Zatrzymana chwila szybko traci aktualność, a każda następna pretenduje do bycia teraźniejszą… Spieszcie się zobaczyć wystawę Teraźniejszość w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Prezentowane na niej prace artystów młodego pokolenia stanowią próbę rejestracji czasu i uchwycenia teraźniejszości.

„Teraźniejszość?” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Teraźniejszość?” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Schwytanie teraźniejszości domaga się wychodzenia poza esencjonalne „teraz” i poszukiwania szerszej perspektywy – dzięki bezustannej konfrontacji z przyszłością lub przeszłością. Przy zestawieniu z tą pierwszą postawa wobec teraźniejszości staje się raczej działaniem niż obserwowaniem, świadomym wykorzystywaniem sposobności, by „moment” stawał się „momentem przełomowym”. Przy czujnej retrospekcji teraźniejszość jawi się jako kolejne refleksy przeszłości, zawierające przestrogi lub zamieniające przedmioty i pojęcia w kotwice, dzięki którym teraźniejszość nie dryfuje w próżni. (…)

Czujność i dostrzeganie, jakkolwiek byśmy spojrzeli na teraźniejszość i jakiekolwiek cechy byśmy jej przypisali, kategorie te nadal wydają się konieczne, by stawić jej czoła. Prace z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING ukazują, że właściwie nie powinniśmy mówić o teraźniejszości, ale o wielu równoległych teraźniejszościach. Sztuka współczesna, zrywając z „wąskim wyspecjalizowaniem”, staje się doskonałą alternatywą dla jednowymiarowych ujęć i diagnoz „chwili obecnej”. Jak uchwycić całą ulotność teraźniejszości? Równocześnie podejmując wątki retrospektywne i futurologiczne. Osobiste i społeczno-polityczne. Dokumentacyjne i spekulatywne. Wciągając w proces twórczy własne fascynacje, fobie, pragnienia, fantazje i przewidywania. Wreszcie – okazując szacunek dla tradycji i radykalnie z nią zrywając. (…)

Artyści: Basia Bańda, Wojciech Bąkowski, Piotr Bosacki, Olaf Brzeski, Rafał Bujnowski, Oskar Dawicki, Edward Dwurnik, Aneta Grzeszykowska, Zbigniew Libera, Marcin Maciejowski, Robert Maciejuk, Jarosław Modzelewski, Marzena Nowak, Paulina Ołowska, Anna Ostoya, Zbigniew Rogalski, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Jan Smaga, Konrad Smoleński, Łukasz Surowiec, Grupa Twożywo, Wojciech Zasadni, Krzysztof Zieliński, Jakub Julian Ziółkowski.

Teraźniejszość?
Współorganizacja: Fundacja Sztuki Polskiej ING
Kuratorka: Agnieszka Dela-Kropiowska
Współpraca: Kamila Bondar
Od 27 maja do 2 lipca 2017 roku
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Dodaj komentarz