• 2017-06-29

Jak się żyło w betonowej sypialni?

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na wystawę Miasto – Ludzie – Muzeum. Kultowe osiedla. Historia Rubinkowa i osiedla „Na Skarpie”. Ekspozycja prezentuje dzieje najliczniej zamieszkanej części miasta, betonowej sypialni, której budowę rozpoczęto w latach 70., w okresie wielkich inwestycji i gwałtownego rozwoju polskiego przemysłu.

„Miasto – Ludzie – Muzeum. Kultowe osiedla. Historia Rubinkowa i osiedla ” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Miasto – Ludzie – Muzeum. Kultowe osiedla. Historia Rubinkowa i osiedla < <Na Skarpie>>” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie można zobaczyć wiele fotografii, z których pierwsze wykonano w styczniu 1975 roku, z okazji postawienia pierwszej ściany bloku na osiedlu Rubinkowo. Ostatnie pochodzą zaś z lat 90. XX wieku. Niemały wkład w powstanie ekspozycji mają sami mieszkańcy Rubinkowa. Dzięki zaangażowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” i „Na Skarpie” udało się zaprezentować bogato ilustrowane kroniki, dokumentujące historię osiedli od początków powstania.

Niewątpliwą atrakcję stanowi także krótki film zmontowany z fragmentów nadawanych przez pierwszą telewizję osiedlową działającą na początku lat 90. XX wieku przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo”. Inną formą podróży w minione czasy jest próba odtworzenia pokoju w bloku wielkopłytowym z lat 80. XX wieku lub pokazanie wielu przedmiotów codziennego użytku charakterystycznych dla tamtej epoki. Na zwiedzających czeka również wiele innych atrakcji.

Miasto – Ludzie – Muzeum. Kultowe osiedla. Historia Rubinkowa i osiedla „Na Skarpie”
Od 24 czerwca do 22 października 2017 roku
Muzeum Historii Torunia

Dodaj komentarz