Wacław Szpakowski na styku sztuki i nauki

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza na wystawę Wacława Szpakowskiego, prekursora abstrakcji geometrycznej w sztuce.

Wacław Szpakowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wacław Szpakowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wacław Szpakowski – urodzony w Warszawie, 1883; zmarł we Wrocławiu, 1973 – w mieście tym mieszkał od 1945 roku. Twórca rysunkowych Linii rytmicznych, tworzonych w latach 1900-1951; w części powstały one w Bydgoszczy, gdzie Szpakowski mieszkał w latach 1931–1934. Zasługuje na trwałe miejsce w historii sztuki współczesnej, mimo iż w Polsce artysta szerzej nie jest znany, lecz bardzo ceniony w kręgu specjalistów zajmujących się sztuką XX wieku jako jeden z pionierów nurtu.

Ekspozycja w Muzeum Okręgowym w Bydgiszczy ukazuje pełny obraz twórczości artysty, który programowo oscylował na styku sztuki i nauki oraz sztuk wizualnych i muzyki. Wacław Szpakowski wprowadził oryginalną koncepcję obrazu – jego dzieła można określić jako swoiste „obrazy czasowe”. Dla ich odbiorców niezwykle atrakcyjnym procesem jest śledzenie biegu nieprzerwanej linii tworzącej każdy z rysunków i odkrywanie ich wizualno-czasowej struktury, tworzącej piękne, rytmiczne, quasi-labiryntowe formy.

Na wystawie, oprócz rysunków, fotografii i szkiców Wacława Szpakowskiego, zaprezentowane zostaną współczesne animacje jego Linii rytmicznych, które pokazują skomplikowany i zaskakujący dla widza przebieg linii na rysunkach Szpakowskiego – trudny do prześledzenia na oryginałach. Przedstawiony zostanie również muzyczny aspekt jego dzieł: kompozycje według rysunków przyjętych jako partytury.

Wacław Szpakowski, 1948 r. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wacław Szpakowski, 1948 r. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawie towarzyszyć będzie monograficzna publikacja o twórczości Wacława Szpakowskiego wydana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Wacław Szpakowski. Linie rytmiczne
Organizatorzy: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Kurator wystawy: Elżbieta Łubowicz
Koordynator ze strony MOB: Monika Kosteczko-Grajek
Od 29 czerwca do 3 września 2017 roku
Wernisaż: 29 czerwca 2017 roku, godz. 18.00
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Dodaj komentarz