Krajobraz po Zagładzie

Jonasz Stern swoim życiem i twórczością odcisnął się na historii sztuki polskiej XX wieku. Przed wojną był członkiem I Grupy Krakowskiej, a w 1957 roku współzałożycielem II Grupy Krakowskiej, do której należeli między innymi Maria Jarema i Tadeusz Kantor. Były to dwie najważniejsze formacje artystyczne w Polsce.

Jonasz Stern, „Kałusz w roku 1942”, 1988 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jonasz Stern, „Kałusz w roku 1942”, 1988 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Po wybuchu II wojny światowej Stern uciekł z Krakowa do Lwowa. Obrazy pozostawione w pracowni zaginęły. Z ważnych zachował się jedynie Akt z 1935 roku, znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Po zajęciu Lwowa przez Niemców Jonasz Stern – jako Polak pochodzenia żydowskiego – został zamknięty w getcie. 1 czerwca 1943 roku znalazł się w grupie przeznaczonej na rozstrzelanie. Udało mu się uniknąć kuli i w nocy zbiec z miejsca egzekucji.

Dramatyczne doświadczenia wojenne odcisnęły piętno na jego myśleniu i sztuce. Ale nie było w nim cienia nienawiści czy goryczy. Stał się filozofem życia, przemijania i godności. W swoich asamblażach wyrażał to za pomocą prostych symboli: pomiętej tkaniny, szkieletów zwierząt, zwłaszcza ryb, piasku, kamieni, siatek i – wyjątkowo – fotografii.

Dramatyzm jego obrazów jest całkowicie wolny od patosu. Stworzył świat abstrakcyjnych pejzaży pozostałych po świecie unicestwionym. Jednak te kompozycje nie są wyrazem rozpaczy za tym co utracone. Jest w nich natomiast przesłanie dla żyjących, zobowiązujące do bardziej czujnego człowieczeństwa. Jonasz Stern ukazuje w swojej sztuce krajobraz po Zagładzie, którego potencjał estetyczny jest wyrazem nadziei na odrodzenie się wartości.

Wystawa towarzysząca Krakowskim Spotkaniom Artystycznym 2017 KONFIGURACJE. Malarstwo Rzeźba Rysunek

Jonasz Stern. Krajobraz po Zagładzie
Kuratorka: Maria Anna Potocka
Koordynatorla: Martyna Sobczyk
Od 30 czerwca do 24 września 2017 roku
Wernisaż: 29 czerwca 2017 roku, godz. 18.00
Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

Dodaj komentarz