• 2017-06-27

Fotograficzne zapiski z muralami w tle

Tytułowe „ślepe ściany” to zazwyczaj pozbawione okien szczytowe ściany kamienic odsłonięte na skutek zniszczeń wojennych lub celowych wyburzeń pod nowe ciągi komunikacyjne. Począwszy od lat 60. XX wieku, w wielu polskich miastach te olbrzymie puste powierzchnie stały się podobraziami dla monumentalnego malarstwa użytkowego.

Fot. Bogdan Konopka, ul. Krasińskiego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Bogdan Konopka, ul. Krasińskiego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cykl fotografii wrocławskich murali wykonany przez Bogdana Konopkę w grudniu 1988 roku to oszczędne pod względem formy zapiski ze spaceru po mieście w przededniu transformacji ustrojowej i jednocześnie na krótko przed wyjazdem samego artysty na stałe za granicę. Ten szczególny moment stanu zawieszenia – zarówno w biografii społecznej, jak i osobistej autora cyklu – dyskretnie emanuje z obrazów codziennego życia.

Fotograficzne zapiski Konopki, nie pretendując do pełnej ewidencji czy skrupulatnej dokumentacji wrocławskich murali, stanowią intrygujący i niezwykle cenny dokument epoki w aspekcie socjologicznym, urbanistycznym i estetycznym. Główny temat – murale – wpisany jest w drugi plan rozległego pejzażu przestrzeni miejskiej i panoramy zwykłej ludzkiej krzątaniny. Zestawienie planów a także cały cykl jako seria ujęć tworzą bardzo powściągliwą, kontekstualną narrację. Są zwierciadłem czasu i kultury wizualnej przestrzeni publicznej schyłku lat 80.

Osobnym zagadnieniem jest koncepcja i walory wizualne fotografii wykonanych przez tego uznanego artystę. Pracujący zazwyczaj z tradycyjnym, wielkoformatowym aparatem na czarno-białych kliszach, tym razem wziął do ręki aparat małoobrazkowy i zarejestrował w kolorze, w reporterskich ujęciach fragmenty pejzażu miejskiego wraz z mieszkańcami i anachronicznym parkiem transportowym. Udział w powstaniu cyklu z muralami miała też żona Bogdana Konopki – Jacqueline, która przywiozła u z Francji barwne filmy KODAK GA100, prowokując tym samym całą sytuację.

Bogdan Konopka – urodził się w 1953 roku, mieszka i pracuje w Paryżu. Jeden z głównych twórców nurtu tzw. fotografii elementarnej, której program opracowywał w latach 1982–1985 przy galerii Foto-Medium-Art we Wrocławiu. Fotograf i krytyk W swej twórczości preferuje fotografię srebrową, najchętniej wielkoformatową. Interesują go nade wszystko możliwości rejestracji indywidualnych aspektów przeżyć duchowych nazywanych roboczo pejzażem wewnętrznym. Aktualnie pracuje nad książką o Polsce (1978–2018) dla wydawnictwa Delpire w Paryżu oraz nad publikacją biograficzną dla wydawnictwa słowo/obraz terytoria.

Bogdan Konopka, Ślepe ściany. Fotograficzne zapiski z muralami w tle
Kuratorzy: Alicja i Mariusz Jodko
Od 27 czerwca do 28 lipca 2017 roku
Otwarcie: 27 czerwca 2017 roku, godz. 18.00
Galeria Entropia we Wrocławiu

Dodaj komentarz