• 2017-06-24

Już w lipcu ukaże się kolejny tom serii The Best Polish Illustrators

W grudniu 2016 roku ukazał się pierwszy tom serii, prezentujący 39 najlepszych polskich ilustratorów prasowych. Album okazał się wielkim sukcesem, w pierwszym kwartale od wydania dotarł do pięciu tysięcy czytelników. Już w lipcu ukaże się drugi tom serii: The Best Polish Illustrators.

„The Best Polish Illustrators”, Fundacja SLOW (www.tbpi.pl) (źródło: materiały prasowe organizatora)

„The Best Polish Illustrators”, Fundacja SLOW (www.tbpi.pl) (źródło: materiały prasowe organizatora)

Drugi tom poświęcony będzie sztuce Concept Art’u. Wszędzie tam, gdzie konieczne jest stworzenie i zwizualizowanie postaci, przedmiotu, świata pojawiają się artyści koncepcyjni. To oni wymyślają w najmniejszych szczegółach to co potem trafia na nasze ekrany w postaci filmów czy gier wideo. Początków Concept Art’u dopatruje się w latach 30, w Ameryce Północnej, w przemyśle samochodowym. To wówczas po raz pierwszy nazwano tę funkcję w procesie tworzenia. Do dziś zdania są podzielone, czy jest to dziedzina sztuki, czy jeden z etapów projektowania.

Celem wydania albumów z serii The Best Polish Illustrators jest przede wszystkim promowanie polskiej sztuki i artystów w kraju i poza jego granicami. Do pracy nad każdym albumem powoływana jest komisja, której skład pozwala na maksymalnie obiektywny wybór prezentowanych artystów. Do udziału w komisji decydującej o zawartości drugiego tomu zaproszeni zostali przedstawiciele branży filmowej, środowiska akademickiego, historycy i krytycy sztuki, a także sami artyści.

Wraz z wydaniem pierwszego tomu Fundacja SLOW rozpoczęła realizację serii wystaw na całym świecie, gdzie prezentowane są prace artystów opisywanych w albumach. Szacuje się, że serii albumów towarzyszyć będzie łącznie około 150 wystaw. W styczniu 2017 roku w galerii Polskiego Instytutu na wiedeńskiej starówce odbyła się pierwsza wystawa, w maju 2017 rozpoczęła się wystawa w Budapeszcie. Kolejne wystawy odbędą się w Berlinie, Nowym Jorku, Tokyo i innych miastach świata.

The Best Polish Illustrators, tom drugi
Premiera: lipiec 2017 roku
Fundacja SLOW

Dodaj komentarz