Nieznane historie BWA w Gorzowie Wielkopolskim

Galeria BWA w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na wystawę Kamila Kuskowskiego Historie nieznane. Wystawa dotyczy specyfiki przestrzeni wystawienniczej i historii galerii BWA w Gorzowie. To projekt charakterystyczny dla twórczości artysty, który bada granice funkcjonowania sztuki w przestrzeni.

Kamil Kuskowski, „Historie nieznane” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kamil Kuskowski, „Historie nieznane” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Malarstwo stanowi dla mnie aktywność, której główną siłą jest możliwość stawiania pytań i prowokowania odpowiedzi na te pytania. Jego istotą jest nie tyle akt malowania, praca w malarskiej materii, czy maestria pędzla, ile raczej koncepcyjna praca z obrazem sztalugowym jako pewnego rodzaju formatem, medium, konwencją formowania i przekazywania refleksji o rzeczywistości i kulturze. Tak rozumiane malarstwo okazuje się ma zaskakująco wysoką zdolność do dotykania i uwidaczniania palących problemów współczesności, stając się dzięki temu ważkim elementem społecznej debaty.

Wielka tradycja europejskiego czy szerzej zachodniego malarstwa nie jest w tym kontekście wyłącznie źródłem rozwiązań formalnych i technicznych, ale również może być rozumiana jako zbiór koncepcji i pomysłów, dzięki którym obrazy mogą uzyskać społeczne oddziaływanie i kulturowe znaczenie. Odwołując się do tej tradycji i rozwijając ją praktykuję sztukę, którą można by nazwać „malarstwem koncepcyjnym” – mówi Kamil Kuskowski.

Kamil Kuskowski – urodził się 16 lipca 1973 w Zakopanem. W 1992 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. W latach 1995–2000 studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Łodzi. W 2005 uzyskał stopień doktora. W 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2012 uzyskał tytuł profesora. W latach 1999 – 2011 pracował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2010 zatrudniony w Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownie Działań Audiowizualnych w Katedrze Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie. Dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów. W latach 2008–2011 prowadził Galerię Zona Sztuki Aktualnej w Łodzi. Od 2011 do 2014 prowadził Galerię Akademii Sztuki Zona Sztuki Aktualnej w Szczecinie. Twórczość w zakresie malarstwa, instalacji, sztuki video. Współpracuje z Galerią Piekary w Poznaniu i Galerią m2 w Warszawie.

Kamil Kuskowski. Historie nieznane
Kurator: Zbigniew Sejwa
Od 24 czerwca do 16 lipca 2017 roku
Wernisaż 24 czerwca 2017 roku, godz. 17.00
Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

Dodaj komentarz