• 2017-06-22

Przepisywanie historii

Pamięć wody Pawła Starca to pierwsza wystawa w nowej siedzibie galerii Miejsce przy Miejscu przy pl. Strzeleckim 14 we Wrocławiu.

Fot, Paweł Starzec  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Paweł Starzec (źródło: materiały prasowe organizatora)

Historia jest ugodą wewnątrz danej społeczności obejmującą sposób, w jaki dana społeczność pamięta wydarzenia mające miejsce w przeszłości. Potrzeba konstruowania i opierania się o uregulowaną historię w celu wykreślania współczesnego porządku jest dodatkowym dowodem na jej szczególną rolę. Grupa ludzi o identycznym postrzeganiu minionych zdarzeń formuje zbiorową świadomość. Naród, jako grupa etniczna posiadająca zorganizowane państwo, wśród swoich cech konstytutywnych zawiera współdzielenie tożsamych historycznych i kulturowych uwarunkowań. Kultura danej społeczności opiera się o współprzeżywaną historię, przyjmując kształt ustalonego porządku faktów. Pamięć wody jest dokumentem o przepisywaniu na nowo historii w Bośni i Hercegowinie. A jak mówi powiedzenie, to zwycięzcy piszą historię.

Paweł Starzec – fotograf, dziennikarz, socjolog. Pracuje nad dokumentami fotograficznymi. Zainteresowany relacjami pomiędzy przestrzeniami a ich szerszym kontekstem oraz wizualizowaniem szerszych procesów poprzez ich peryferia. Socjolog wizualny, pracujący jako teoretyk na polach wizualnej komunikacji masowej i wizualnych narracji. Wykładowca i prowadzący odpowiedzialny za szereg programów warsztatowych, współtwórca fundacji Papier Bije Kamień, obecnie w kolektywie Azimuth Press. Student fotografii na ITF Opava, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wrocławskiego. Entuzjasta zinów i kultury DIY.

Fot. Paweł Starzec  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Paweł Starzec (źródło: materiały prasowe organizatora)

Miejsce przy Miejscu (MpM) to filia Ośrodka Postaw Twórczych na wrocławskim Nadodrzu. W placówce znajdują się galeria fotograficzna, Pracownia Grafiki Warsztatowej i Książki Unikatowej oraz Pracownia Letterpress.

Paweł Starzec. Pamięć wody
Kurator: Łukasz Rusznica
Od 25 maja do 7 lipca 2017 roku
Mijesce przy Miejscu we Wroclawiu

Dodaj komentarz