• 2017-06-22

Intensywne Warsztaty Teatru CHOREA

Warsztaty Teatru CHOREA Ciało / Ruch / Głos – Aktor wielowymiarowy, to intensywny trening aktorski. Koncentrują się na uruchamianiu organiczności aktora, przez pracę z ciałem, ruchem, głosem, rytmem i muzyką oraz na łączeniu wszystkich tych form ekspresji w jeden strumień działania. Warsztaty skupiają się też na intensywnej pracy z partnerem i wielowątkowej pracy z grupą – aktorem zbiorowym.

Warsztaty Teatru CHOREA, „Ciało / Ruch / Głos – Aktor wielowymiarowy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Warsztaty Teatru CHOREA, „Ciało / Ruch / Głos – Aktor wielowymiarowy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Metodę pracy CHOREI określają dwa wyznaczniki: intensywność i ryzyko – to fizyczne i to wynikające z konieczności przełamywania własnych ograniczeń i przekraczania własnych możliwości. Warsztaty CHOREI wykraczają poza prezentowanie i uczenie technik. Prowadzą do uruchomienia kreatywności każdego z uczestników i stworzenia dynamicznego, twórczego, artystycznego spotkania.

Harmonogram:

14 lipca (piątek)
godz. 12.00-19.00 sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 19.30-20.30 prezentacja podręcznika Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu

15 lipca (sobota)
godz. 10.00-17.00 sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 17.30-18.00 – zwiedzanie okolic posiadłości wodno-fabrycznych Grohmana i Scheiblera

16 lipca (niedziela)
godz. 10.00-17.00 sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 17.00-18.00 – prezentacja fragmentów filmowych wybranych spektakli, koncertów i projektów artystycznych Teatru CHOREA

17 lipca (poniedziałek)
godz. 10.00-17.00 sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 17.00-18.00  zamknięcie warsztatów, spotkanie z zespołem Teatru CHOREA

Prowadzący: Tomasz Rodowicz (laureat Nagrody „O”), Janusz Adam Biedrzycki, Małgorzata Lipczyńska, Tomasz Krzyżanowski, Majka Justyna, Elina Toneva.

Grupa docelowa: warsztaty skierowane są do aktorów, tancerzy, muzyków i instruktorów teatralnych, a także osób pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem.

Szczegółowy program warsztatów:

Praca z ciałem:

 • intensywny trening fizyczny z elementami akrobatyki, sztuk walki i współczesnych form tańca
 • praca z partnerem i przestrzenią, nauka asekuracji i wzajemnej uważności
 • praca nad świadomością własnego ciała i świadomością pracy w grupie
 • praca nad dynamiką i ekspresją ruchu, umiejętnością koncentracji i improwizacji
 • nauka układów choreograficznych inspirowanych ikonografią antyczną i ikonografią współczesnych mitów kulturowych, połączoną z intensywną pracą z rytmem i muzycznością

Praca z głosem:

 • rozwijanie naturalnych możliwości wokalnych, nauka swobodnego operowania głosem
 • poznawanie podstawowych technik i ćwiczeń wokalnych i oddechowych
 • uruchamianie rezonatorów, praca nad barwą głosu, fenomenami głosowymi i ozdobnikami
 • tworzenie złożonych współbrzmień harmonicznych, praca z półtonami
 • nauka pieśni polifonicznych z różnych tradycji w opracowaniach muzyków CHOREI

Praca z rytmem:

 • praca z rytmami nieparzystymi
 • uruchamianie muzyczności całego ciała i muzyczności grupy
 • wypracowywanie wspólnego rytmu i pulsu grupy w działaniu
 • praca ze złożonymi ćwiczeniami koordynacyjno-rytmicznymi, tworzenie na ich podstawie układów ruchowych, przy równoczesnym wykonywaniu pieśni

Miejsce: sala teatralna Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi (budynek C, ul. Tymienieckiego 3).

Warsztaty Teatru CHOREA, Ciało / Ruch / Głos – Aktor wielowymiarowy
Od 14 do 17 lipca 2017 roku
Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi
Teatr CHOREA

Dodaj komentarz