#dziedzictwo

Już od 23 czerwca w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie będzie można zobaczyć wystawę #dziedzictwo.

„#dziedzictwo” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„#dziedzictwo” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jaki spadek przejęliśmy po tych, którzy wcześniej żyli na ziemiach polskich? I gdzie właściwie były te ziemie? Jakie obrazy, książki i wydarzenia kształtują naszą wyobraźnię zbiorową? Jakie zwyczaje porządkują nasze życie? I jakiego języka używamy, aby o nim opowiedzieć? Odpowiedzi na te i podobne pytania chce zaproponować widzom wystawa #dziedzictwo, która zostanie otwarta 23 czerwca, tuż przed rozpoczęciem 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Krakowie.

To największa ekspozycja Muzeum od słynnej wystawy Marka Rostworowskiego Polaków portret własny z przełomu lat 1979/80, do której także się odwołuje. Zostanie zaaranżowana na dwóch piętrach głównej siedziby MNK i złoży się na nią ponad 600 zabytków i dzieł sztuki z kolekcji największego i najstarszego muzeum narodowego w Polsce. Ekspozycja została objęta patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz wpisana w program towarzyszący 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Krakowie.

Hucułki z Mikuliczyna, fotografia, J. Dutkiewicz, fot. MNK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Hucułki z Mikuliczyna, fotografia, J. Dutkiewicz, fot. MNK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cztery główne tematy wystawy to: „geografia”, „język”, „obywatele” i „obyczaj”. Nie zabraknie na niej dzieł sztuki fundamentalnych w dyskusji o polskim dziedzictwie kulturowym: denara Bolesława Chrobrego z najwcześniejszym świadectwem użycia nazwy Polska, Sonetów krymskich z odręczną dedykacją Adama Mickiewicza, nut Fryderyka Szopena, obrazów Jana Matejki, Olgi Boznańskiej, Stanisława Wyspiańskiego czy Jacka i Rafała Malczewskich. Ale znacznie więcej będzie eksponatów zaskakujących, często nieznanych, przechowywanych w MNK jako pamiątki przeszłości i świadectwo udziału Polaków w kształtowaniu się kultury materialnej i duchowej Europy i świata. Można do nich zaliczyć na przykład kosztowne zegarki Patka z podobiznami polskich bohaterów narodowych, mnemotechniczne tablice Antoniego Jaźwińskiego, którego metoda zapamiętywania faktów była niezwykle popularna w szkolnictwie Europy i Ameryki w połowie XIX wieku, czy okładki miesięcznika „Vogue” zaprojektowane przez Janinę Dłuską.

#dziedzictwo
Kurator: Andrzej Szczerski
Koordynator wystawy: Anna Sobesto
Od 23 czerwca 2017 roku do 7 stycznia 2018 roku
Muzeum Narodowe w Krakowie

Dodaj komentarz