Wykłady inspirowane wystawą Sztuka w sztuce

Tuż przed wakacjami, w ostatnim tygodniu czerwca, MOCAK zaprasza na cykl trzech wykładów inspirowanych wystawą Sztuka w sztuce. Zaproszeni badacze opowiedzą o podobnych zabiegach artystycznych, jak te prezentowane na wystawie, ale tym razem dokonywanych na gruncie literatury, kina oraz muzyki.

Wykłady inspirowane wystawą „Sztuka w sztuce” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wykłady inspirowane wystawą „Sztuka w sztuce” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Literatura w literaturze – prof. dr hab. Anna Burzyńska (Uniwerystet Jagielloński), 26 czerwca, godz. 17.00

Wraz z początkiem lat 60. XX wieku postmodernizm „zawładnął” literaturą. Pisarze i poeci tego okresu podjęli wielki proces dialogu – literatura zaczęła grać z czytelnikiem, stała się intertekstualna, oderwała się od rzeczywistości. Pomieszały się style i poetyki, miejsce imitowanej rzeczywistości zajęły autotematyzm, eklektyzm, zabawa. Fakty zrównały się z fikcją, a autorefleksyjność, fragmentaryczność i symultaniczność wyznaczyły nowe kierunki.

Film w filmie – dr hab. Joanna Wojnicka (Uniwersytet Jagielloński), 27 czerwca, godz. 17.00

Współczesne kino stało się swoistą kulturową grą. Korzystając z dorobku kultury zarówno wysokiej, jak i masowej, filmy podejmują dialog z własną historią, z istotą medium, ze sprawdzonymi konwencjami. Ironia, cytowanie, autotematyzm, nieustanne przetwarzanie wizualnych wzorców. Czy kino zjada własny ogon?

Muzyka w muzyce – dr hab. Bogumiła Mika (Uniwersytet Śląski), 28 czerwca, godz. 17.00

Muzyka przyszłości stanowi podobno „echo muzyki minionej”. Być może dlatego również w muzyce wiek XX stał się czasem przemian, przewartościowań i zróżnicowań. Współcześni kompozytorzy idą naprzód, ale też podkreślają związki z tradycją – stosują w tym celu różne strategie przywoływania, stylizowania, gry konwencjami. W ten sposób podejmują próbę integracji tego, co dawne, z tym, co późniejsze.

Wykłady inspirowane wystawą Sztuka w sztuce
Od 26 do 28 czerwca 2017 roku
Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

Dodaj komentarz