Konsorcjum Praktyk Postartystycznych

Galeria Labirynt zaprasza na pierwszy, ogólnopolski zjazd Konsorcjum Praktyk Postartystycznych. To nieformalny i interdyscyplinarny sojusze ludzi sztuki, którzy używają swojej wyobraźni i umiejętności artystycznych poza jej polem.

Konsorcjum Praktyk Postartystycznych (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konsorcjum Praktyk Postartystycznych (źródło: materiały prasowe organizatora)

Angażują się w koalicje antyfaszystowskie, walczą o prawa kobiet, artystek i pracowniczek, reagują na dzikie wycinki czy kryzys uchodźczy. Nieformalnym patronem KPP jest Jerzy Ludwiński, który 1971 roku napisał: „Bardzo prawdopodobne, że dzisiaj nie zajmujemy się już sztuką. Po prostu przegapiliśmy moment, kiedy przekształciła się ona w coś zupełnie innego, coś czego nie potrafimy już nazwać. Jest jednak rzeczą pewną, że to, czym zajmujemy się dzisiaj, posiada większe możliwości”.

Celem działalności Konsorcjum jest mobilizacja, wymiana idei, dystrybucja informacji, sieciowanie, a przede wszystkim otwieranie „kanałów” przenikania sztuki i innych obszarów życia społecznego. Pierwszy Zjazd Konsorcjum jest pomyślany jako forma otwarta. Jego program ma charakter ramowy, jest platformą horyzontalnej wymiany, wypełnianą wypowiedziami i pomysłami uczestników i uczestniczek. Jego celem jest prezentacja dotychczasowych działań powstałych w kręgach KPP, a także utworzenie grup roboczych do pracy nad dalszymi pomysłami.

Do udziału w Zjeździe zaproszeni są wszyscy – nie tylko dotychczasowi aktywiści i aktywistki Konsorcjum. Więcej informacji na stronie organizatora.

1. Konsorcjum Praktyk Postartystycznych
Od 23 do 25 czerwca 2017 roku
Galeria Labirynt w Lublinie

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR