• 2017-06-17

500 lat Reformacji w Bielsku-Białej

W 2017 roku mija 500 lat od wystąpienia augustiańskiego mnicha Marcina Lutra, które zapoczątkowało Reformację. Wielki ruch religijnej odnowy z jednej strony spowodował głębokie zmiany w samym Kościele, z drugiej przyczynił się do znaczących przemian społeczno-kulturalnych, a także gospodarczych w Europie. Z tej okazji Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej przygotowało wystawę Pod znakiem róży nad Białą.

„Pod znakiem róży nad Białą” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Pod znakiem róży nad Białą” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W Bielsku, Białej i okolicy Reformacja trafiła na podatny grunt i odegrała szczególną rolę w dziejach miasta. Z tego powodu, włączając się w obchody 500 lat Reformacji, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej przygotowało okolicznościową wystawę w oparciu o eksponaty ze zbiorów własnych, a także zabytki udostępnione przez archiwa, muzea, parafie ewangelicko-augsburskie oraz osoby prywatne. Przeprowadzone kwerendy pozwoliły wydobyć na światło dzienne wiele nieznanych eksponatów, a ich badania doprowadziły do wielu nowych ustaleń, wzbogacając historię miejscowego protestantyzmu.

W Bielsku, Białej i okolicy ewangelicy przez stulecia byli wiodącą grupą wyznaniową.

Wymownym świadectwem ich dawnego znaczenia pozostają trzy kościoły, osiem cmentarzy z trzema kaplicami oraz wiele innych budowli, należących do trzech parafii ewangelicko-augsburskich (luterańskich): w Bielsku, Białej i Starym Bielsku. Kolejne zbory funkcjonują w Jaworzu, Międzyrzeczu, Wieszczętach i Czechowicach-Dziedzicach – mówi kurator wystawy Piotr Kenig.

Wystawę zaaranżowano w trzech salach, w których zgromadzono blisko 250 eksponatów. Pod znakiem róży nad Białą towarzyszy ekspozycja pod tytułem Reformacja w Europie Środkowo-Wschodniej, przygotowana przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej. 12 barwnych plansz, ustawionych na patio, wprowadza do wystawy, przygotowanej przez bielskich muzealników.

Pod znakiem róży nad Białą
Od 17 czerwca do 30 października 2017 roku
Kuratorzy wystawy: Grzegorz Madej, Piotr Kenig, Jakub Krajewski
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Dodaj komentarz