Montmartre i Montparnasse w Katowicach

Rzadko prezentowane i zazwyczaj niedostępne dzieła polskich artystów, m.in. Olgi Boznańskiej, Władysława Ślewińskiego i Józefa Pankiewicza, pochodzące z kilkunastu prywatnych kolekcji powstałych dzięki pasji ich właścicieli, od 23 czerwca można będzie zobaczyć w Muzeum Śląskim na wystawie Między Montmartre’em a Montparnasse’em. Dzieła artystów z ziem polskich, działających w Paryżu w latach 1900–1939, z kolekcji prywatnych.

Hanna Rudzka-Cybisowa, „Nad Sekwaną”, 1933, Kolekcja Grażyny i Jacka Łozowskich, fot. Tomasz Gąsior (źródło: materiały prasowe organizatora)

Hanna Rudzka-Cybisowa, „Nad Sekwaną”, 1933, Kolekcja Grażyny i Jacka Łozowskich, fot. Tomasz Gąsior (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa jest przede wszystkim opowieścią o ludziach – luminarzach polskiej kolonii artystycznej, buntownikach i indywidualistach, którzy znaleźli się na przełomie XIX i XX wieku oraz w pierwszej połowie XX wieku w Paryżu. To, co ich połączyło, to siła przyciągania artystycznej stolicy świata, która dawała poczucie wolności twórczej i pozwalała zachować świeże spojrzenie na artystyczną rzeczywistość wyrażaną w różnorodnej stylistyce.

Dzięki tej wystawie przeniesiemy się do miejsc spotkań, do pracowni artystów, zajrzymy do zaułków, na skwery i ulice, które były tematem wielu prac malarskich, zobaczymy ich pozaparyskie inspiracje: życie bohemy artystycznej, twórcze dyskusje i przyjaźnie, czego dowodem są także portrety, które artyści malowali sobie nawzajem, jak portret Xawerego Dunikowskiego namalowany przez Leopolda Gottlieba, portret Henryka Haydena autorstwa Simona Mondzaina czy wizerunek Louisa Marcoussisa stworzony przez Alicję Halicką.

Natan Grunsweigh, „Paryż”, lata 20. XX w. Kolekcja Marka Roeflera, Villa la Fleur, fot. Marcin Koniak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Natan Grunsweigh, „Paryż”, lata 20. XX w. Kolekcja Marka Roeflera, Villa la Fleur, fot. Marcin Koniak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie znajdzie się około 180 prac z zakresu malarstwa i rzeźby. W dużej części są to dzieła, które do tej pory nie pojawiały się na innych ekspozycjach muzealnych. Ich twórcy to zarówno artyści pochodzenia żydowskiego związani z dzielnicą Montparnasse (gdzie wytworzyło się międzynarodowe środowisko określone mianem École de Paris), jak i twórcy kształtujący kolonię polskich artystów we Francji: od Olgi Boznańskiej, Władysława Ślewińskiego i Józefa Pankiewicza aż po przedstawicieli Komitetu Paryskiego. Wśród prezentowanych obrazów są tradycyjne pejzaże, portrety, martwe natury czy sceny rodzajowe, w ogromnej różnorodności formalnej i stylistycznej. Każdy z artystów zafascynowany był innym nurtem artystycznym: impresjonizmem, syntetyzmem, postimpresjonizmem czy „whistleryzmem”.

Wystawa jest także opowieścią o kolekcjonerach sztuki – o pasji kolekcjonowania, która stała się nieodłącznym elementem ich życia, a którą zechcieli się podzielić z innymi.

Między Montmartre’em a Montparnasse’em. Dzieła artystów z ziem polskich, działających w Paryżu w latach 1900–1939, z kolekcji prywatnych
Od 24 czerwca do 15 października 2017 roku
Wernisaż: 23 czerwca 2017 roku, godz. 18.00
Kurator: Katarzyna Jarmuł-Niemczyk
Kurator z ramienia Villa la Fleur w Konstancinie-Jeziornie: Artur Winiarski
Muzeum Śląskie w Katowicach

Dodaj komentarz