• 2017-06-16

Zjazd Lublinerów

Przez wieki Żydzi współtworzyli historię i kulturę Lublina, kształtując jego tożsamość. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej stanowili jedną trzecią mieszkańców miasta. W dniach 3–7 lipca „Brama Grodzka – Teatr NN” organizuje Zjazd Lublinerów – pierwsze od 70 lat spotkanie żydowskich mieszkańców Lublina i ich potomków.

Lublin, Faces of a Nonexistent City (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lublin, Faces of a Nonexistent City (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dotychczas na zaproszenie odpowiedziało niemal 200 osób z całego świata. Są to między innymi mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Australii, Meksyku, Izraela, Kanady, Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Norwegii, Szwecji i Polski.

Dla gości zjazdu został przygotowany bogaty program spotkań, dyskusji, wycieczek, warsztatów, prelekcji i wydarzeń artystycznych poświęconych zróżnicowanym zagadnieniom dotyczącym przeszłości i współczesności żydowskiego Lublina. Warto zaznaczyć, że program został przygotowany tak, by część artystyczna wydarzeń Zjazdu była dostępna również dla mieszkańców Lublina.

Żydzi byli związani z Lublinem przez kilkaset lat, kształtując jego tożsamość. W przededniu II wojny światowej w Lublinie społeczność żydowska liczyła 43 000 osób (jedna trzecia wszystkich mieszkańców Lublina). Lubelska społeczność żydowska została niemal w całości unicestwiona. Nie można opowiedzieć historii Lublina bez mieszkających tu Żydów, dlatego tak ważna i symboliczna będzie obecność ich potomków w 2017 roku, w czasie obchodów 700-lecia istnienia miasta.

Pierwszy zjazd lubliniaków, który był inspiracją dla zorganizowania tegorocznego Zjazdu Lublinerów, miał miejsce w Lublinie, w 1947 r. Wzięło w nim udział ponad 800 osób z Polski i ponad 650 osób z zagranicy. W ramach zjazdu odbyły się uroczystości żałobne na nowym cmentarzu żydowskim oraz odsłonięto pomnik na grobie ofiar z getta szczątkowego na Majdanie Tatarskim.

Zjazd Lublinerów
Od 3 do 7 lipca 2017 roku
Lublin

 

Dodaj komentarz