• 2017-06-14

Kolekcja sztuki na slajdach

Fundacja Archeologia Fotografii zaprasza na wystawę Anny Zagrodzkiej Kolekcja do siedziby fundacji na Andersa 13. Projekt Kolekcja Anny Zagrodzkiej odnosi się do systemu nauczania historii sztuki opartego o wykorzystanie materiału wizualnego na slajdach. Powszechna przed wkroczeniem reprodukcji cyfrowej metoda jest nadal używana na wielu wykładach.

Anna Zagrodzka, „Kolekcja” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Zagrodzka, „Kolekcja” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tytułowa Kolekcja jest zbiorem barwnych diapozytywów przeznaczonych do wykładów w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Powstawała od roku 1970 jako baza wiedzy o sztuce i przemianach artystycznych. Licząca ok. 20 000 slajdów kolekcja zawiera wizerunki dzieł malarstwa, rzeźby i architektury. Przede wszystkim jednak odzwierciedla przemiany zachodzące w pojmowaniu zjawisk kultury współczesnej. Kolekcja jest ciągle uzupełniana slajdami ilustrującymi nowe obiekty i zagadnienia sztuki XX i XXI wieku. Jej nieodłączną częścią stała się również niezbędna do jej udostępniania aparatura: rzutniki, magazynki czy ramki, materialne dopełnienie efemerycznych przekazów wizualnych.

Założeniem budowania kolekcji slajdów jest stworzenie zbioru informacji wizualnej najpełniej oddających walory barwne przedstawionych obiektów sztuki. Slajdy wykonywane przeważnie przez instytucje muzealne, pokazywały obiekty sztuki znajdujące się w ich zbiorach z dbałością o dobre odwzorowanie kolorów. Barwny materiał światłoczuły pod wpływem procesów fizyczno-chemicznych ulega jednak przekształceniom. Powoduje to konieczność ponownej dokumentacji części dzieł.

Punktem wyjścia całego projektu jest przedstawienie materiałów z dwóch wskazanych przez właścicieli kolekcji – „modelowych” wykładów na temat sztuki nowożytnej oraz ewolucji świadomości wzrokowej i związanego z nią różnorodnego sposobu obrazowania. Autorka podpatruje charakterystyczne gesty opiekunów kolekcji ujawniające osobisty stosunek do zbioru, w którym każdy obiekt ma swoje miejsce i znaczenie. Intymny jest jednak nie tylko stosunek opiekunów do kolekcji, ale również autorki projektu wobec użytkowników kolekcji – historyków sztuki i jednocześnie rodziców artystki.

Anna Zagrodzka. Kolekcja
Od 14 czerwca do 2 lipca 2017 roku
Galeria Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie

Dodaj komentarz