Park form efemerycznych

Nurtto rzeźba plenerowa z wikliny. Inspiracją był nurt wody w rzece. Woda ma kontekst historyczny związany z miejscem położenia Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Instalacja wpisuje się w Obchody Roku Rzeki Wisły.

„Nurt” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Nurt” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przed obecną siedzibą w czasach, gdy istniały mury miejskie, była fosa chroniąca miasto. Fosa była zasilana wodą ze zbiornika zwanego Kaszownikiem i przepływając wzdłuż murów wpadała do Wisły. Nieuregulowany nurt rzeki, którym straszy się dzieci i żeglarzy, stał się bezpośrednim impulsem do stworzenia iluzji siły płynącej wody.

Materiał użyty do rzeźby nie jest przypadkowy. Młode pędy wierzby rosną wzdłuż rzeki. Nadwiślańska wiklina stanowi naturalne bogactwo regionu i jest używana między innymi do umacniania nadbrzeży rzek i rowów. Z grubej wikliny technicznej został zaprojektowany szkielet instalacji. Swoją formą przypomina bardziej konstrukcję mostu niż miękką falę. Na większą część szkieletu została nałożona jednoroczna, elastyczna wiklina. Ona buduję dynamikę i ruch w rzeźbie. Płynnie przeplata się przez sztywną konstrukcję. Rozciągnięta na 20 metrach forma zmienia na całej długości swoją dynamikę. Pojawia się, przepływa, zanurza i przelewa. Spokojny początek ma swój dynamiczny koniec.

Organiczna forma rzeźby kontrastuje z równymi ścianami Centrum Sztuki i ortogonalnym porządkiem terenu przed budynkiem. Nad konstrukcją instalacji pracowali doświadczeni już w tworzeniu rzeźb w wiklinie studenci Architektury Wnętrz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W czasie realizacji rzeźby powstała również wiklinowa kula w ramach działań edukacji CSW. Trzymetrową kulę wyplatało trzydzieścioro dzieci z pomocą studentów UTP.

Nurt. Park form efemerycznych
Kurator: Piotr Tołoczko
Od 9 czerwca 2017 roku, godz. 19.00
Wystawa trwa do naturalnego rozpadu rzeźb
Bulwar Sztuki CSW w Toruniu

Dodaj komentarz