Projekcja filmu o sztuce ukrytej

W ostatnich dniach trwania wystawy Ukryte ekspozycja zostanie uzupełniona o film dokumentalny poświęcony osobie i twórczości Janusza Kaczorowskiego – wyróżniającego się artysty i teoretyka, a także poety, animatora i inspiratora artystów w Krakowie lat 70. XX wieku.

Wystawa „Ukryte”, fot. Studio FILMLOVE (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Ukryte”, fot. Studio FILMLOVE (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autorzy dokumentu Grzegorz Mart, Krzysztof Siatka i Witold Winek przeprowadzili szereg rozmów z artystami, znajomymi i przyjaciółmi, którzy opowiadają o hipnotyzującej osobowości i talencie Kaczorowskiego. Wspomnienie człowieka bliżej nierozpoznanego przez krytykę i historię sztuki, po którym zachowało się niezwykle mało dzieł sztuki zostanie zapośredniczone przez wypowiedzi Grzegorza Banaszkiewicza, Haliny Cader, Wincentego Dunikowskiego, Filipa Ratkowskiego i Stanisława Wejmana.

Tytuł filmu nawiązuje do Manifestu prywatnego sztuki ukrytej, który artysta spisał najpewniej na początku lat 80. Zawarł w nim kluczowe tezy determinujące jego postawę – charakterystyczne wycofanie z udziału w tradycyjnie pojętym ruchu artystycznym i obiegu instytucjonalnym. Proklamując potrzebę twórczości, wskazywał, że konieczność prezentacji i konfrontacji może wynikać z niepewności i jest zbędna.

Wystawa Ukryte, pokazująca po latach dzieła i interwencje autorstwa Janusza Kaczorowskiego i Macieja Jerzmanowskiego, podobnie jak film, ma na celu przywrócenie pamięci o postaci, która dokonała przewrotów w świadomości pokolenia artystów, aby następnie konsekwentnie pozostawać w cieniu. Więcej o wystawie można przeczytać w artykule Ukryte w serwisie Wydarzenia.o.pl

Pokaz filmu Janusz Kaczorowski. Sztuka ukryta
9 czerwca 2017 roku, godz. 11.00
Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie

Dodaj komentarz