Księgarnie na pięć kontynentów

Będąc zarazem opowieścią z podróży, kroniką i esejem, książka ta opisuje wędrówki wielkiego admiratora księgarń, jakim jest Jorge Carrión. Księgarnie ukazały się w maju nakładem Oficyny Literackiej Noir sur Blanc.

Jorge Carrión, „Księgarnie” – okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Jorge Carrión, „Księgarnie” – okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Podróże, które przywołują Księgarnie, są bardzo różnorodne, zawsze szczególne. Po pierwsze są owocem osobistej wędrówki Carriona przez pięć kontynentów; po drugie to również podróże w czasie: autor interesuje się historią księgarni, od jej narodzin aż do najbardziej współczesnych form dystrybucji książki, niematerialnych i wirtualnych.

Pokazuje on również jej wpływy kulturalne i polityczne, jako że książka może być wyrazem sprzeciwu o wielkiej mocy. Księgarnia jest też niezwykłym miejscem, tam staje się możliwe spotkanie książki z czytelnikiem; tam wszystko nagle nabiera sensu. W Księgarniach wyraźnie widać wpływ dzieł Alberta Manguela i Enrique Vila-Matasa, wielu lektur i niezliczonych podróży. Jawią się one, przez żarłoczny nomadyzm swojego autora, jako mapa nienasyconej namiętności.

Jorge Carrión, Księgarnie
Premiera: maj 2017 roku
Oficyna Literacka Noir sur Blanc

Dodaj komentarz