Artyści zaangażowani

Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi zaprasza na finisaż wystawy Miłość na przedniej straży/ L’amour à l’avant-garde Oli Kozioł, Izy Maciejewskiej i Artura Chrzanowskiego, który odbędzie się 8 czerwca w Ośrodku Propagandy Sztuki.

Wystawa „Miłość na przedniej straży/ L’amour à l’avant-garde ” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Miłość na przedniej straży/ L’amour à l’avant-garde ” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Miłość na przedniej straży/ L’amour à l’avant-garde to tytuł wystawy, w której bierze udział troje łódzkich artystów: Izabela Maciejewska, Ola Kozioł i Artur Chrzanowski. Jej przesłaniem jest wskazanie potrzeby zmiany samoświadomości ludzi XXI w., konieczności dialogicznej postawy wobec świata – relacji Ja-Ty – mówiąc słowami Martina Bubera, życia w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i naturą. Tytułowa miłość odnosi się bowiem do szerokiego rozumienia tego pojęcia – jako zasady poszanowania i empatii wobec wszelkich żywych istot.

Sztuka winna być skutecznym narzędziem w osiąganiu upragnionej harmonii w świecie, w akceptacji i miłości także wobec tego, co wydaje się niemożliwe do kochania. Szacunku dla planety, zamieszkujących ją wszystkich ludzi bez wyjątku, bez względu na płeć, pochodzenie, rasę, światopogląd, orientację religijną i seksualną oraz dla naszych „braci mniejszych”.

Dziś artyści poprzez swoje dzieła próbują powrócić do stanu, w którym nie zarysowały się jeszcze granice między „ja” i otoczeniem. Wskazać odbiorcom, że kontakt ze światem powinien opierać się na bezpośrednim uczestnictwie, poczuciu miłości i jedności wszystkiego, co żyje, zaś kontakty między ludźmi muszą wynikać z empatii, będącej warunkiem akceptacji. Namówić do ujrzenia bytu w innym świetle, dotarcia do stanu bezpośredniego jego oglądu, bez intelektualnej deformacji, osiągnięcia równowagi serca i rozumu. Porzucenia oddzielonego od reszty bytu „ja” i urzeczywistnienia swego związku z wszechświatem. Zestrojenia swej psycho-fizycznej energii z energią kosmiczną. Bycia „tu” i „teraz”. Poczucia wieczności czasu i przestrzeni.

Tekst: Alicja Cichowicz

Miłość na przedniej straży/ L’amour à l’avant-garde 
Koordynatorka: Adriana Michalska
Finisaż: 8 czerwca 2017 roku, godz. 18.00
Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz