Istotność pozornie nieistotnych

Praca Iwy Kruczkowskiej-Król związana jest z naturą jako źródłem inspiracji twórczej. W punkcie wyjścia nawiązuje do kultury Japonii, a zwłaszcza do kamiennych ogrodów zen, które tworzone są zgodnie z zasadą ukrytego piękna, zawartego w prostych, zdaje się nic nie znaczących formach.

Iwa Kruczkowska-Król, „Istotność pozornie nieistotnych rzeczy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Iwa Kruczkowska-Król, „Istotność pozornie nieistotnych rzeczy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Japońskie ogrody zen posługują się złożoną symboliką religijną powiązaną z przedstawieniami krajobrazu, którego elementy postrzegane są jako święte. Istotnym elementem tworzenia tych ogrodów jest umożliwienie kontemplacji natury, zbliżenie i zjednoczenie się z nią poprzez dostrzeżenie rzeczy ulotnych, przemijających, nietrwałych i powszednich takich, jak kwiaty wiśni, jesienne liście lub rosnący mech. Takie mało ważne drobiazgi zaczęto wykorzystywać jako podstawowy budulec ogrodu, trzeba być otwartym na dostrzeganie w przyrodzie zjawisk takich, jak ulotny ślad kropli w kałuży wody…

Podobne analogie opisano w przypadku ceremonii parzenia herbaty, poezji haiku, co wykorzystano w części praktycznej pracy oraz w związanym z nią opisem i autoanalizą prac malarskich. Zwrócono także uwagę i poddano wstępnemu analitycznemu opisowi wybrane przejawy ponadkulturowego charakteru wrażliwości artystycznej związanej z doświadczaniem pozornie nieistotnych elementów życia i natury. Wskazano, że taka ponadkulturowa wrażliwość jest jednym z fundamentalnych warunków odbioru i rozumienia dzieł sztuki powstałych w różnych okresach historycznych i miejscach.

Iwa Kruczkowska-Król – absolwentka krakowskiej ASP, otrzymała dyplom w 2004 r. z malarstwa sztalugowego w pracowni Prof. Jacka Waltosia z aneksem z tkaniny unikatowej u prof. Lilli Kulki. Dyplom ze specjalności scenografia zaś pod kierunkiem prof. Krystyny Zachwatowicz-Wajdy w 2004 r. W latach 2011–2012 ukończyła studia Podyplomowe na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2012 roku jest studentką Środowiskowych Studiów Doktoranckich w ASP w Krakowie pod kierunkiem prof. Zbigniewa Bajka.

Istotność pozornie nieistotnych rzeczy. Iwa Kruczkowska-Król
Od 6 do 25 czerwca 2017 roku
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Dodaj komentarz