69 malarzy wybranych do II etapu Bielskiej Jesieni 2017

Jury 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 po pierwszym posiedzeniu, w wyniku przeglądu i dyskusji wybrało do drugiego etapu konkursu 194 prace 69 artystów. Wyboru dokonano spośród 2 989 prac, nadesłanych w wersji elektronicznej przez 700 artystów do organizatora konkursu – Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej.

Podczas 1. posiedzenia jury Bielskiej Jesieni 2017 (od lewej): Grażyna Cybulska kurator Bielskiej Jesieni 2017; Agata Smalcerz członek jury, Hanna Wróblewska członek jury. Galeria Bielska BWA, 2.06.2017, Bielsko-Biała, foto Krzysztof Morcinek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Podczas 1. posiedzenia jury Bielskiej Jesieni 2017 (od lewej): Grażyna Cybulska kurator Bielskiej Jesieni 2017; Agata Smalcerz członek jury, Hanna Wróblewska członek jury. Galeria Bielska BWA, 2.06.2017, Bielsko-Biała, foto Krzysztof Morcinek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanowisko jury po pierwszych obradach: Jury w trosce o rzetelną ocenę prac nadesłanych na konkurs, a także odpowiadając na potrzebę przedstawienia możliwe pełnego obrazu aktualnego malarstwa, podjęło wszelkie starania, by wybierać prace najlepsze i jednocześnie różnorodne stylistycznie i gatunkowo.

Wśród twórców zakwalifikowanych do drugiego etapu są reprezentanci wszystkich najważniejszych trendów malarskich. Trzeba jednak podkreślić zdecydowaną przewagę propozycji szerokiego nurtu nowoczesnego, ekspresyjnego realizmu – w tym malarstwa posługującego się ironią, autorefleksją i poszukiwaniem uniwersalnych multikulturowych obrazów rzeczywistości. Ponadto, wśród prac zakwalifikowanych do II etapu są dzieła reprezentujące nurt abstrakcji i nieliczne propozycje formalne i konceptualne.

Warto podkreślić liczną reprezentację młodych uczestników konkursu badających granice prywatności i autoekspresji, oraz twórców nieprofesjonalnych dopuszczonych do udziału w konkursie po już po raz trzeci. Podsumowując rezultaty I etapu konkursu zwraca uwagę przewaga nurtu figuratywnego w dwóch zróżnicowanych odsłonach: z jednej strony charakteryzująca się formalnym rozbuchaniem i manieryzmem, z drugiej stylistyka w tonie magiczno-akademickiego realizmu – zdyscyplinowana formalnie, opisowa, ale raczej skupiona na własnym, prywatnym świecie.

Nazwiska 69 artystów, wybranych do II etapu konkursu, znajdują się na stronie internetowej Galerii Bielskiej. Oficjalne ogłoszenie wyników 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 oraz otwarcie wystawy odbędą się 9 listopada.

43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 
Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników: 9 listopada 2017 roku, godz. 17.00
Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej

Dodaj komentarz