• 2017-06-06

Szkolenia dla młodych menadżerów kultury

Ruszyła rekrutacja do drugiej edycji Wyszehradzkiej Akademii Zarządzania Kulturą. VACuM to międzynarodowa inicjatywa edukacyjna oparta na współpracy Stowarzyszenia Willa Decjusza z Marcel Hicter Association for Cultural Democracy z Brukseli oraz z partnerami wspierającymi z Czech, Węgier, Słowacji, Armenii, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

VACuM (źródło: materiały prasowe organizatora)

VACuM (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt adresowany jest do młodych menedżerów kultury pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych oraz w organizacjach pozarządowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. Projekt jest finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

VACuM to darmowy roczny cykl szkoleniowy obejmujący dwie 8-dniowe sesje szkoleniowe (od 6 do 13 września w Bratysławie i od 17 do 24 marca 2018 we Lwowie) oraz 4-dniowe Seminarium Dyplomowe (od 27 do 30 maja 2018 w Krakowie). Udział w VACuM (udokumentowany certyfikatem), stanowić będzie potwierdzenie poziomu wiedzy w zakresie stanowienia polityk sektorowych i kompetencji w obszarze zarządzania. Może okazać się wartością dodaną przy ubieganiu się o pracę lub umożliwić absolwentom prowadzenie własnych firm wspierających transformacje systemowe i reformy w swoich krajach.

Spośród chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu zostanie wyłonionych 20 uczestników z kwalifikujących się krajów: Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Na werdykt międzynarodowej komisji rekrutacyjnej będą miały wpływ kwalifikacje i doświadczenie kandydata oraz przedłożony przez niego projekt. Od kandydatów wymaga się podstawowej wiedzy na temat europejskich, narodowych i regionalnych polityk sektorowych, co najmniej dwuletniego doświadczenia w zarządzaniu projektami kulturalnymi lub artystycznymi skierowanymi do społeczności lokalnych i międzynarodowych oraz biegłej znajomości języka angielskiego. Więcej informacja na stronie VACuM.

2. edycja Wyszehradzkiej Akademii Zarządzania Kulturą (VACuM )
Termin składania aplikacji: do 15 czerwca 2017 roku

Dodaj komentarz