Wernisaże nowych wystaw w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie zaprasza 8 czerwca na nowe wystawy: poświęconą poezji Paula Celana scenograficzno-instalacyjną wystawę Moniki Wanyury-Kurosad, wystawę całkiem nietypowego designu Daniela Zielińskiego oraz prezentację Dyplomów studentów Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Monika Wanyury-Kurosad „Paul Celan. Odłamki snu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monika Wanyury-Kurosad „Paul Celan. Odłamki snu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Odłamki snu to wystawa inspirowana twórczością poetycką Paula Celana. Dotyka ona głęboko świata emocji i wrażliwości człowieka. Narracja wystawy jest nielinearna, rozpięta pomiędzy różnorodnymi perspektywami spojrzenia na życie i czas w wymiarze osobistym oraz pokoleniowym. Wystawa operuje różnorodnymi językami plastycznymi, rysunek i instalacje prezentowane są wraz z projekcją filmu i obiektami książki artystycznej. Klamrą spinającą ekspozycję jest kolorystyka wystawy oraz operowanie metaforą. Szarość, czerń i biel, odcienie błękitu, srebrzenie się powierzchni tworzą przestrzeń poetyckiej metafory.

Symulatory to wystawa przygotowana jak projekt badawczy, ale z zaskakującą dawką dowcipu i humoru. Opiera się w pewnym sensie na zaprzeczeniach. Zebrane na niej przedmioty zaprojektowane przez Daniela Zielińskiego, absolwenta Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, z tytułem doktora sztuki w dyscyplinie sztuki projektowe (2010), zatrudnionego w macierzystym wydziale na stanowisku adiunkta, pozornie kwalifikują się do dziedziny designu, ale rola nadana im przez twórcę opiera się na zupełnie innych zasadach.

Mamy do czynienia z artefaktami, które, w zwyczajnym rozumieniu, NIE są dziełami sztuki, NIE są też przedmiotami stricte użytkowymi, choć łudząco je przypominają. Trudno im przypisać praktyczne użycie, NIE posiadają żadnej wartości funkcjonalnej w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, choć cudownie zaspokajają nasze irracjonalne potrzeby NIE-funkcjonalne. Niech zaświadczą o tym nazwy przedmiotów: Mono- i Multikliker, Stator – symulator obecności, Tableau – symulator obrazu, Postument osobisty – symulator relacji i in.

Daniel Zieliński, „Symulatory” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Daniel Zieliński, „Symulatory” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Podczas studiów w twórczym dialogu i relacji mistrz-uczeń kształtują się osobowość, indywidualizm, świadomość artystyczna, osobiste postrzeganie świata, własne przeżycie rzeczywistości jako drogi do poszukiwania języka sztuki i tożsamości. Za pośrednictwem wystawy będzie można zobaczyć młode pokolenie częstochowskiego środowiska artystycznego. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace dyplomowe studentów kierunków: Malarstwo  i  Grafika. Koordynatorem i opiekunem wystawy Dyplomy jest dr Jakub Jakubowski.

Monika Wanyura-Kurosad. Paul Celan. Odłamki snu
Daniel Zieliński. Symulatory

Dyplomy
Od 8 czerwca do 16 lipca 2017 roku
Wernisaż: 8 czerwca 2017 roku, godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Dodaj komentarz