Rymkiewicz filozoficzny

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego opublikowało 29 maja książkę Marzeny Woźniak-Łabieniec pt. Rymkiewicz. Metafizyka.

Marzena Woźniak-Łabieniec, „Rymkiewicz. Metafizyka” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Marzena Woźniak-Łabieniec, „Rymkiewicz. Metafizyka” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Kluczem do interpretacji poezji Jarosława Marka Rymkiewicza w ujęciu Marzeny Woźniak-Łabieniec jest pojęcie metafizyki, kształtujące podstawowe sensy twórczości lirycznej autora Thema regium, począwszy od tomów najwcześniejszych po ostatnie.

Poetycka wizja świata rodzi się w dialogu z różnymi koncepcjami filozoficznymi. Wiersz jest próbą znalezienia spoiwa w świecie chaosu i rozpadu. Rymkiewiczowska poezja metafizycznych pytań dotyka tajemnicy przekraczającej poznawalną zmysłowo rzeczywistość, docieka przyczyny i zasady wszechświata, relacji między ciałem, umysłem i nazywającym je słowem. W konsekwencji zadaje pytania natury religijnej: o Boga, nieśmiertelność, istnienie zła, miejsce człowieka w świecie i sens istnienia w ogóle. Rymkiewiczowska metafizyka to również symboliczny dialog – poprzez teksty – z duchami twórców z poprzednich epok, który dokonuje się dzięki naszej wiedzy o zmarłych i pozostawionych przez nich tekstach oraz w którym także my, jako czytelnicy, możemy uczestniczyć.

Marzena Woźniak-Łabieniec, Rymkiewicz. Metafizyka
Premiera: 29 maja 2017 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Dodaj komentarz