Wykłady otwarte podczas 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

W dniach 1–2 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej pod hasłem Dziedzictwo i społeczeństwo. Otwarte dla publiczności wykłady plenarne podczas konferencji wygłoszą światowej sławy badacze: prof.Sharon Macdonald, prof. Robert van der Laarse oraz prof. John Tunbridge.

4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej (źródło: materiały prasowe organizatora)

4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej (źródło: materiały prasowe organizatora)

  • 1 czerwca, godz. 12.00–13.00, wykład Ślady dziedzictwa, różnice i przyszłość wygłosi Sharon Macdonald (Humboldt-Universität zu Berlin). Moderatorem będzie Agata Wąsowska-Pawlik.

Jak dalece sporne i problematyczne dziedzictwo determinuje charakter naszego społeczeństwa zarówno obecnie, jak i w najbliższej przyszłości? W trakcie wykładu Sharon Macdonald pokaże, w jaki sposób zagadnienia z tym związane podejmują trzy projekty badawcze, którymi obecnie się zajmuje: Ślady – sztuka jako nośnik spornego dziedzictwa kulturowego (UE); Wprowadzanie zmian: przekształcanie muzeów i dziedzictwa w XXI wieku (Fundacja Alexandra von Humboldta); Przyszłość dziedzictwa (Arts and Humanities Research Council, Wielka Brytania).

  • 1 czerwca, godz. 19.00–20.00, wykład Zmiana warty: dziedzictwo na przestrzeni czasu wygłosi John Tunbridge (Carleton University, Ottawa). Moderatorem będzie Jacek Purchla

W trakcie wykładu podjęta zostanie kwestia rozwoju pojęcia „dziedzictwo” w kontekście społecznym, a także przez pryzmat pięćdziesięciu lat osobistego zaangażowania prelegenta w tę problematykę. Osobista perspektywa pozwala na wyodrębnienie trzech stadiów w ramach rozwijających się badań nad dziedzictwem: okres zimnowojenny, chrakteryzujący się odmiennymi perspektywami, wynikającymi z podziałów społeczno-politycznych, następnie globalna konwergencja po okresie zimnej wojny oraz nierównomierne rozprzestrzenianie się dziedzictwa w XXI wieku.

  • 2 czerwca, 12.00–13.00, wykład Duchy przeszłości? Nowa mapa konkurencyjnych polityk pamięci w czasach kryzysu wygłosi Rob van der Laarse (University of Amsterdam). Moderatorem będzie Robert Kusek.

Rob van der Laarse postara się pokazać dlaczego uznanie Holokaustu za wspólne doświadczenie europejskie, a zatem za podstawę powojennej tożsamości europejskiej, wywołuje zdecydowane obiekcje. Pogląd ten podważają głębokie różnice w pojmowaniu znaczenia ofiar zbrodni nazistowskich, dewaluowanych przez konkurencyjny paradygmat okupacji komunistycznej i coraz częściej odsuwanych na boczny tor przez dyskursy etnicznego nacjonalizmu.

Otwarte wykłady podczas 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Dziedzictwo i społeczeństwo
Od 1 do 2 czerwca 2017 roku
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz