Wybory Prezesa Stowarzyszenia Muzealników Polskich

W dniu 16 maja na Walnym Zjeździe Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia Muzealników Polskich zdecydowaną większością głosów na Prezesa Stowarzyszenia został wybrany Pan Michał Niezabitowski.

Stowarzyszenia Muzealników Polskich (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stowarzyszenia Muzealników Polskich (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Niezabitowski jest Prezesem Stowarzyszenia od grudnia 2012 r. Na co dzień jest Dyrektorem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się muzeów w Polsce, będącego jednym z pięciu o ponad milionowej rocznej frekwencji. Ponadto jest wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W latach 2010-2013 zasiadał w Radzie CAMOC (International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities).

 

Stowarzyszenie Muzealników Polskich to największa w Polsce organizacja zawodowa zrzeszająca pracowników muzeów, licząca ponad 1100 członków z całej Polski. Zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym Stowarzyszenie jest partnerem dla organizatorów Muzeów, służącym głosem opiniującym. Członkowie SMP zasiadają w licznych Radach Programowych oraz komisjach konkursowych.

Na szczeblu lokalnym działalność Stowarzyszenia to organizacja licznych lokalnych spotkań, konferencji, warsztatów służących promocji muzealnictwa, kształceniu muzealników, wymianie doświadczeń. W wielu województwach lokalne oddziały organizują konkursy na nagrody muzealne.

Prezes SMP Michał Niezabitowski, fot. Grażyna Kułakowska/Muzeum Warszawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezes SMP Michał Niezabitowski, fot. Grażyna Kułakowska/Muzeum Warszawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wybory Prezesa Stowarzyszenia Muzealników Polskich
16 maja 2017 roku

Dodaj komentarz