Sztuka lat osiemdziesiątych z kolekcji Galerii 72

Dział Sztuki Współczesnej i Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie przygotował kolejną odsłonę swych bogatych zbiorów polskiej sztuki powojennej. Tym razem, z zasobnej kolekcji zaprezentowany został zespół prac powstałych w trakcie ósmej dekady minionego stulecia.

„Sztuka lat 80. z kolekcji Galerii 72” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Sztuka lat 80. z kolekcji Galerii 72” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na pokaz składa się blisko setka obiektów z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, form przestrzennych. Wyszły one spod ręki siedemdziesięciu jeden autorów, z których dwudziestu sześciu nie ma już wśród nas. W grupie artystów nieżyjących znaleźli się klasycy rodzimej awangardy: Jan Berdyszak, Jerzy Bereś, Andrzej Dłużniewski, Wanda Gołkowska, Jerzy Grabowski, Zdzisław Jurkiewicz, Stefan Krygier, Józef Łukomski, Jadwiga Maziarska, Kazimierz Ostrowski, Janusz Przybylski, Henryk Stażewski, oraz – Kajetan Sosnowski – założyciel chełmskiej Galerii 72.

Dla pełniejszego obrazu tamtego dziesięciolecia pokaz uzupełniony został o prace ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (prace Jana Dobkowskiego), Kolekcji Rodziny Kajetana Sosnowskiego, a także pracowni samych artystów – pedagogów warszawskiej ASP oraz Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. W sierpniu tego roku przygotowana zostanie druga odsłona chełmskich zbiorów dokumentujących lata osiemdziesiąte XX wieku, którą dopowiedzą – mieszczące się w tej kolekcji – prace artystów z zagranicy.

„Sztuka lat 80. z kolekcji Galerii 72” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Sztuka lat 80. z kolekcji Galerii 72” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sztuka lat 80. z kolekcji Galerii 72
Kuratorzy wystawy: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
Od 17 maja do 30 sierpnia 2017 roku
Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie

Dodaj komentarz