Kim jest Odryka?

31 marca odbyło się otwarcie spotkania z Odryką Romualda Kutery we wrocławskim Centrum Wiedzy o Wodzie HYDROPOLIS. Do 30 maja można oglądać wystawę poświęconą tej tajemniczej postaci.

Romuald Kutera, „Odryka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Romuald Kutera, „Odryka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Odryka, postać fantastyczna stworzona przez Romualda Kuterę, jest według autora boginką, córką Ateny, która za złe uczynki została ukarana przemianą w grot strzały i wystrzelona daleko na północ. Może odzyskać swoją postać, gdy człowiek szlachetny zmyje z grotu krew jej ofiar w czystej wodzie. Grot znalazł Romuald w sierpniu 2009 roku na płyciźnie Kwisy (dopływie Odry), w okolicy Kliczkowa. Od tego momentu rozpoczyna się egzystencja Odryki, animowana przez Kuterę w rzeczywistości artystycznej.

Projektem Odryka autor kontynuuje artystyczne zamiłowanie do fenomenu wody (tu wód Odry, stąd imię boginki). Artysta wykreowuje Odrykę, tajemniczą bohaterkę, i jej „objawienia” nad Odrą, tworząc nowy mit w sztuce. Sugeruje przynależność do przestrzeni fantastycznej, jak w literaturze i filmie. Odryka żyje w świecie sztuki wizualnej i jak do tej pory jest jedynym zjawiskiem fantazmatycznym na tym polu. Co prawda Natalia LL wykreowała postać z mitologii germańskiej (Walkirię), lecz sama się w nią wcieliła, podczas gdy Odryka jest tworem samodzielnym i prowadzi własne życie, za zgodą swojego twórcy. Ujawnia się w wielu mediach: fotografii, filmie, performance, „(…) raz jest błyskiem światła, ulotną zjawą, a często błękitną, błyszczącą tkaniną” (cyt. za autorem).

Wielkoobrazowe sekwencje zdjęć z wyprawy do Grecji wyświetlane na ściany można zobaczyć na wystawie w Hydropolis jeszcze do 30 maja. W czasie wernisażu do przestrzeni wystawowej publiczność została wprowadzona tańcem performatywnym przez samą Odrykę (taniec w wykonaniu Katarzyny Bobiec). Teraz Odryka szykuje się do kolejnej przygody.

Romuald Kutera. Odryka
Kuratorzy: Adam Sobota, Gabriela Dragun
Od 31 marca do 30 maja 2017 roku
Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis we Wrocławiu

Dodaj komentarz