Jak plakat polski tworzył narodowość Polonii

Zapomniane skarby – spotkania po latach – tak można by, trochę sensacyjnie, nazwać wystawy w Polsce zbiorów polonijnych w muzeach, bibliotekach i archiwach polonijnych na wschodzie i na zachodzie. 11 maja odbędzie się sympozjum towarzyszące wystawie Plakat polski ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce i Misji Polskiej w Orchard Lake.

„Plakat polski ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce i Misji Polskiej w Orchard Lake”, fot. Michał Wojtarowicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Plakat polski ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce i Misji Polskiej w Orchard Lake”, fot. Michał Wojtarowicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

W zbiorach polonijnych czasem znajdują się wybitne działa sztuki polskiej, które z rożnych przyczyn zawędrowały za granice i nie wróciły, jak np. wyposażenie pawilonu polskiego na wystawie światowej w 1939 roku w Nowym Jorku. Dzieła te są często rozproszone, lecz mają wielkie znaczenie dla polskiej sztuki. Z drugiej strony są świadectwem aktywności Polonii zagranicznej, ciągle żyjącej sprawami kraju. Wystawy tego typu sztuki z ośrodków polonijnych mają więc szczególny wyraz – z jednej strony to ważne źródła do dziejów sztuki polskiej, z drugiej strony – poruszające świadectwa pamięci o ziemi ojczystej.

Pamięć tożsamości mieszkańców Pomorza jest osobliwie rozdwojona pomiędzy wspomnienia stron rodzinnych, z których przybyli a zainteresowaniem niemiecką historią zasiedlanych ziem. W świadectwach zgromadzonych przez ośrodki polonijne mogą znaleźć emocje i uczucia osobliwe – bliskie nastrojom, jakie towarzyszyły im podczas zagospodarowywania ziemi pomorskiej – stąd wystawa i sympozjum.

Sympozjum towarzyszące wystawie Plakat polski ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce i Misji Polskiej w Orchard Lake
11 maja 2017 roku, godz. 11.00
Muzeum Narodowe w Szczecinie

Dodaj komentarz