Wyburzać, chronić czy modernizować?

Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza na debatę poświęconą sztuce powojennej i kontekstom jej funkcjonowania w różnych miastach Polski. Spotkanie odbędzie się 17 maja w Dawnej Młótowni. O dziedzictwie powojennej sztuki i wizjach jej modernizacji rozmawiać będą historycy sztuki, socjologowie i artyści: Cezary Lisowski, Cezary Hunkiewicz, Iza Rutkowska, Aneta Borowik oraz Patryk Oczko. Spotkanie poprowadzi Anna Syska.

„Tychy – przeszłość – dziś. Sztuka dla lepszego życia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Tychy – przeszłość – dziś. Sztuka dla lepszego życia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Debata jest inauguracją projektu Tychy – przeszłość – dziś. Sztuka dla lepszego życia. To całoroczny cykl działań obejmujących dyskusje, spacery i realizacje artystyczne w przestrzeni miasta. Realizacja projektu w Tychach wiąże się z długoletnią historią obecności sztuki w przestrzeni miasta. Celem podejmowanych przez Muzeum Miejskie w Tychach działań jest namysł nad współczesnym obliczem sztuki w przestrzeni publicznej, a także nad jej rolą dla mieszkańców miast.

Powojenna sztuka w przestrzeni publicznej to trudne dziedzictwo. Awangardowa w formie i treści, niełatwa w odbiorze. Jest jej sporo w wielu polskich miastach. W większości przypadków niszczeje, popada w ruinę. Bardzo rzadko doceniana, budzi raczej skojarzenia z PRL-em i nie pasuje do współczesnej pastelozy. Czy jednak nie zasługuje na to, by o nią zadbać? Czy może mieć dzisiaj dla nas jakąś wartość? Co można osiągnąć pracując z nią? To tylko niektóre z zagadnień, które będą poruszone na debacie Wyburzyć, chronić czy modernizować. Powojenna sztuka w przestrzeni publicznej.

Debata będzie okazją do zastanowienia się jakie dziaania warto podjąć. Czy zadbać o estetykę, czy może o modernistyczne idee, czy o społeczny aspekt rewitalizacji. Jak modernizować? Co warto zachować, a co niekoniecznie. Pokazane zostaną różne konteksty funkcjonowania sztuki w mieście i strategie innych ośrodków miejskich takich jak Lublin, Toruń czy Elbląg, tak by dzięki tej wnikliwej analizie lepiej zrozumieć co nas otacza i wypracować własne rozwiązania oparte na lokalnym kontekście.

Debata Wyburzyć, chronić czy modernizować. Powojenna sztuka w przestrzeni publicznej
17 maja 2017 roku, godz. 18.00
Kuratorami projektu są Michał Kubieniec i Stanisław Ruksza
Muzeum Miejskie w Tychach

Dodaj komentarz