Grafiki Leszka Wyczółkowskiego

W maju Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie będzie prezentowało wystawę Leszka Wyczółkowskiego Kod natury.

Leszek Wyczółkowski, „Kod natury” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leszek Wyczółkowski, „Kod natury” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artysta w autokomentarzu do swojej wystawy pisze:

Moja sztuka to równowaga dwόch światów. Pierwszy z nich to świat intelektu, geometrii i porządku spojony solidnym rzemiosłem. Ten drugi świat jest miękki, organiczny, pełen uczuć i instynktów. Połączenie tych dwóch światów stanowi fundament mojej sztuki, której efekt końcowy jest punktem wyjścia uruchamiającym wyobraźnię odbiorcy.

W moich pracach przenikają się wzajemnie elementy natury, to co organiczne i kosmiczne ze spojrzeniem na życie w wielkim powiększeniu. Moje grafiki oparte są na bazie logiki i równowagi. Chcę, aby moje prace służyły kontemplacji, która jest niezbędna w procesie odkrywania przez jednostkę własnego ja i jej związku ze światem. Chcę podtrzymywać dialog z odbiorcą. Nigdy nie daję odpowiedzi; niech reakcja zależy od oglądającego.

Leszek Wyczółkowski – urodził się w Zielonce, koło Warszawy. Od wczesnych lat wykazywał zainteresowania literaturą i sztukami plastycznymi. W tych ostatnich pomagał mu jego ojciec, Witold Wyczółkowski, znany artysta plastyk i ilustrator. W latach 1975–1977 Leszek Wyczółkowski studiował na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1978 roku po długich wojażach europejskich, Wyczółkowski przybył do Kanady, gdzie kontynuował studia artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych w Ontario College of Art. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych, galeriach publicznych, korporacjach i prywatnych wyżej wymienionych państw. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i International Association of Art – UNESCO.

Leszek Wyczółkowski. Kod natury
Od 10 do 30 maja 2017 roku
Wernisaż 9 maja 2017 roku, godz. 18.00
Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie

Dodaj komentarz