Dezorganizacja sztuki w Rodríguez Gallery w Poznaniu

Rodríguez Gallery w Poznaniu zaprasza 5 maja na wernisaż wystawy grupowej pt. Disrupt.

Mauro Vallejo, „Myśleć o skrajnościach (ciało-kosmos) II” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mauro Vallejo, „Myśleć o skrajnościach (ciało-kosmos) II” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Słowo disrupt (tłum. zaburzyć, zdezorganizować) rozumieć można jako działanie polegające na wyznaczaniu swojej radykalnej pozycji i relacji w stosunku do zastanego porządku. Często powoduje ono tymczasową zmianę, choć może stanowić także zalążek tworzenia nowego porządku.

W czasie wystawy Disrupt, artyści zaproszeni zostali do refleksji nad czynnością i pojęciem „zaburzenia”, w zgodzie z ich własnymi zainteresowaniami i metodą twórczą. Rezultaty ich poszukiwań generują ramę tego projektu.

Artyści biorący udział w wystawie: Marlon de Azambuja, Cristina Garrido, Jimena Kato, Julia Llerena, Maya Saravia i Mauro Vallejo.

Disrupt
Kurator: Marlon de Azambuja
Od 5 maja do 8 czerwca 2017 roku
Wernisaż: 5 maja 2017 roku, godz. 19.00
Oprowadzanie:  6 maja 2017 roku, godz. 18.00
Rodríguez Gallery w Poznaniu

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR