Polska awangarda z kolekcji Zderzaka

Galeria Zderzak w Krakowie zaprasza od 1 maja na wystawę Polskiej awangardy z kolekcji Zderzaka pt. Budujemy nowy dom!.

„Budujemy nowy dom!” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Budujemy nowy dom!” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jadwiga Maziarska debiutowała w latach 30. XX wieku, była członkiem KPP i I Grupy Krakowskiej, walczyła o prawa dla robotników i sprawiedliwość społeczną. Monika Szwed debiutowała w pierwszej dekadzie XXI wieku, była poetką skupioną na wizji wielorzeczywistości, bez przynależności partyjnej. Andrzej Wróblewski był wolnomyślicielem, niosącym światu orędzie pokoju. Julian O. Jończyk był quasi-buddystą, praktykującym zen. Janusz Tarabuła był malarzem-filozofem, medytującym nad prawami natury. Antoni Mikołajczyk był konstruktywistą tytanicznym, pracował ze światłem.

Krzysztof Zarębski, dziecię kontrkultury, uprawiał happeningi erotyczne. Zbigniew Libera był samoukiem i anarchistą. Robert Rumas uprawiał sztukę demokratyczną, zaangażowaną społecznie. Grzegorz Sztwiertnia chciał być artystą krytycznym, a był poetą-antropozofem. Zbigniew Warpechowski był radykalnym artystą lewicy, ale w połowie lat 90. nawrócił się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i został konserwatystą. Wanda Czełkowska od początku „żyje w przyszłości” i za to ją szanujemy.

Łączy ich wizja nowego świata i możliwość przemiany człowieka. Wszyscy podejmowali ryzyko mówienia językiem awangardy, choć każdy z nich reprezentował inny jej nurt i odrębną postawę artystyczną. Na wystawie i na stronie internetowej Zderzaka zostaną udostępnione publiczności archiwalne filmy video rejestrujące performances Zbigniewa Warpechowskiego, happening Krzysztofa Zarębskiego, zdarzenia Cezarego Bodzianowskiego, instalację i akcję społeczną Roberta Rumasa, akcje i happeningi Juliana Jończyka.

Budujemy nowy dom! Polska awangarda z kolekcji Zderzaka
Od 1 maja do 22 lipca 2017 roku
Galeria Zderzak w Krakowie

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR