Stan surowy otwarty

Od 28 kwietnia w Gdańskiej Galerii Miejskiej 1 będzie można zobaczyć wystawę Stan surowy otwarty pod kuratelą Gabrieli Warzyckiej-Tutak i Aleksanda Celusty.

„Stan surowy otwarty” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Stan surowy otwarty” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jesienią 1985 roku w Moderna Museet w Sztokholmie miała miejsce wystawa Dialog. Brało w niej udział ośmiu polskich artystów związanych ze środowiskiem galerii Foksal. Ponieważ formuła pokazu opierała się na tytułowym dialogu, każdemu z nich dano możliwość zaproszenia jednego dowolnego artysty z zagranicy. (…) Faktem jest, że zaproszeni do udziału w wystawie artyści nigdy się nie spotkali. Forma dialogu stała się więc jedynie jego zapowiedzią i impresją, a wystawa kolażem myśli i treści oraz rodzajem symulacji poznania.(…)

Końcem września 2013 roku na antenie telewizji Polsat zostaje wyemitowany pierwszy odcinek programu Nasz nowy dom. Jest to program oparty na niezawodnych produkcjach tego rodzaju z USA. Rodziny, które zostały wybrane do udziału, mieszkają w fatalnych warunkach, a ich status ekonomiczny jest bardzo niski. Pod czujnym okiem kamer specjaliści przerzucają się pomysłami, tocząc wyścig z czasem i przeciwnościami losu. Ekipa programu z Katarzyną Dowbor na czele dokonuje, wydawałoby się niemożliwego, w pięć dni remontuje dom wybranej rodziny, dając jej tym samym namiastkę luksusu i stabilizacji. (…)

Te dwie historie są swego rodzaju paralelą dla działań jakie podjęli artyści oraz kuratorzy formułujący wystawę Stan surowy otwarty. Jest to druga ekspozycja w ramach projektu Północ – Południe, który ma na celu konfrontować twórców z dwóch krańców Polski(…). W równe pięć dni ekipa techniczna pod kierownictwem Gabrieli Warzyckiej-Tutak oraz Aleksandra Celusty przystąpiła do montażu wystawy. Narracja wystawy budowana jest w ciągłej relacji z zaproszonymi do wystawy twórcami. Etap montażu staje się doświadczeniem, próbą unifikacji architektury, rzeźby oraz malarstwa zacierając granicę pomiędzy sztuką a życiem. Etap ten dąży do wykreowania wspólnego świata dla twórcy i odbiorcy.

Stan surowy otwarty
Artyści: Daniel Cybulski, Radosław Deruba, Emilia Kina, Filip Rybkowski, Robert Seikon, Michał Sroka
Kuratorzy: Gabriela Warzycka-Tutak, Aleksander Celusta
Od 28 kwietnia do 9 lipca 2017 roku
Wernisaż: 28 kwietnia 2017 roku, godz. 19.30
Gdańska Galeria Miejska 1

Dodaj komentarz