Stwórz plakat filmowy

Dom Kultury Zacisze wraz z Filmoteką Narodową, Warszawską Szkołą Filmową organizuje Międzynarodowy Konkurs na Plakat Filmowy skierowany do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, uczęszczających do szkół w Polsce oraz polskich szkół w Holandii, Belgii, Anglii, Białorusi i Litwie i w wielu innych krajach.

Jury konkursu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jury konkursu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem konkursu jest stworzenie plakatu do jednego z pięciu filmów w technikach plastycznych, w formacie A2:

  • Człowiek z marmuru
  • Eroica
  • Szczurołap
  • Urząd
  • Defilada

Prace oceniać będą:

  • Andrzej Pągowski
  • Krzysztof Hejke
  • Marek Pawłowski
  • Dorota Petrus

W dzisiejszych czasach młodzież pozbawiona jest edukacji estetycznej, każdy projekt który pozwala jej zapoznać się z dorobkiem kulturowym jest bardzo ważny. W przypadku plakatu tradycje i jakość polskiej szkoły plakatu powoduje, że każda próba odzyskania dawnej świetności jest godna poparcia. (…) Należy młodym ludziom uświadomić i wskazać różnicę między profesjonalnym projektem a komercyjną reklamową szmirą. To jak wychowamy młodych ludzi, zaowocuje w przyszłości świadomymi odbiorcami sztuki – mówi Andrzej Pągowski.

W pracach oceniane będą: poziom artystyczny, nawiązanie do tematu, przekazanie treści oraz klimatu filmu za pomocą elementów malarskich i graficznych. Najlepsze prace wybrane przez jury zostaną nagrodzone 12 czerwca w kinie Iluzjon Filmoteki Narodowej podczas VIII Festiwalu Filmoteki Szkolnej.

Międzynarodowy Konkurs na Plakat Filmowy
Zgłoszenia przyjmowane są do 23 maja 2017 roku
Ogłoszenie wyników: 12 czerwca 2017 roku
Dom Kultury Zacisze w Warszaiwe, Filmoteka Narodowa, Warszawska Szkoła Filmowa

Dodaj komentarz