• 2017-04-26

Historia Polski według komiksu

Wystawa Historia Polski według komiksu rozpoczyna się 29 kwietnia w Grodzisku w Sopocie (Oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku). Na wernisażu pojawi się znany twórca komikosy, Piotr Smiechosław Wojciechowski.

„Historia Polski według komiksu” (źródło: mtaeriały prasowe organizatora)

„Historia Polski według komiksu” (źródło: mtaeriały prasowe organizatora)

Ekspozycja skierowana jest do całych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży uczącej się. Oglądanie jej można potraktować jak kolorową lekcję historii. Ta wystawa ma nauczać (fakty, daty), ale także w możliwie atrakcyjny sposób pokazać historię Polski. Ma za zadanie nie nudzić – jak zwykłe podręczniki historii mają w zwyczaju czynić, a zaciekawiać do dalszej przygody z nauką. Niechby każdy zapamiętał jedną datę, jedno nazwisko skojarzył z jakimś wydarzeniem – to już coś! Łatwiej uczyć się w oparciu o ilustracje. A jeszcze łatwiej gdy treść opowiadana jest za pomocą komiksu, który łączy w sobie tekst i obraz, prezentując historię w sposób przejrzysty i łatwy do przyswojenia.

Na wernisażu obecny będzie czołowy twórca komiksowy ze środowiska toruńskiego (przedstawiciel Asocjacji Komiksu w Toruniu) Piotr Śmiechosław Wojciechowski, autor słynnego Grabarza.

Historia Polski według komiksu
Od 29 kwietnia do 30 września 2017 roku
Wernisaż: 29 kwietnia, godz. 12.00
Grodzisko w Sopocie

Dodaj komentarz